Nieuws/Binnenland

Gevangenis loopt steeds harder leeg

— null

Door Mike Muller

Hollandse Hoogte

Amsterdam - Opnieuw zware klappen voor het gevangeniswezen: het afgelopen jaar zaten er acht procent minder volwassenen in een gevangenis of huis van bewaring dan in 2014. Het aantal personeelsleden nam al even snel af, meldt het CBS.

Hollandse Hoogte

Het aantal gevangenen is in de laatste tien jaar twintig procent gekrompen omdat de bevolking vergrijst en er anders gestraft wordt dan vroeger. Zo worden meer taakstraffen opgelegd.

Allochtonen blijven oververtegenwoordigd in de bajes. In 2015 hadden zes op de tien gedetineerden een ’migratieachtergrond’, zoals het CBS personen met ten minste één ouder die in het buitenland is geboren, aanduidt. Marokkanen vormden met bijna 11 procent de grootste groep allochtone gevangenen, gevolgd door Surinamers en Antillianen. Negen op de tien gevangenen zijn man.

In 2015 zaten bijna veertigduizend mensen in de gevangenis.

Door Mike Muller