Nieuws

’Aandeleninkoop extra steun AEX’

Door Johan Wiering

De Amsterdamse aandelenbeurs kan de komende maanden verder stijgen, zo meent vermogensbeheerder Richard Abma van OHV. „Economisch gaat het goed en de politieke onzekerheid is sterk afgenomen. Maar ik verwacht ook een toenemende druk op bedrijven om eigen aandelen in te kopen, wat een heel positief effect kan hebben.”

De afgelopen week stond vooral in het teken van de verlenging van de productiebeperking door de OPEC met negen maanden. Dat de olieprijzen hierop 3-4% daalden, toont volgens Abma dat de markt meer had verwacht. „De hoop bestond dat de OPEC-landen de productie verder zouden terugbrengen. Ik denk dat de olieprijs voorlopig tussen $45-$55 blijft schommelen, maar zie op de iets langere termijn ruimte naar boven toe. Vooral vanwege de betere economische groei en zodoende hogere vraag, maar ook omdat schalieolieproducenten moeilijk goed personeel kunnen aantrekken.”

De recente macrocijfers uit Europa stemmen Abma hoopvol. „De groeicijfers zijn goed en de geldt ook voor de inkoopmanagersindices van de meeste landen. De Ifo-index (het Duitse ondernemersvertrouwen, red) kwam eveneens op een hoog niveau uit.”

Ook de hoge instroom van geld naar Europese aandelen en de afgenomen politieke onzekerheid na de winst van Macron in Frankrijk, doen de vermogensbeheerder geloven dat de AEX zijn weg omhoog kan vervolgen. ,,Zeker als er een toenemende druk van activistische aandeelhouders komt om eigen aandelen in te kopen. Wij denken dat bedrijven hieraan tegemoet zullen komen, zeker omdat het opkopen van bedrijfsobligaties door de Europese Centrale Bank hen meer middelen geeft.”

Abma sluit een correctie niet uit, maar acht een langdurige omslag op de beurzen onwaarschijnlijk. „Niet alleen op het politieke en economische, maar ook op het monetaire vlak zijn de risico’s beperkt. Een renteverhoging in juni door de Fed is al ingeprijsd, hoe het banenrapport vrijdag ook uitpakt. En afhankelijk van de economische ontwikkeling komt er waarschijnlijk nog één rentestap later dit jaar. En ik vertrouw erop dat de ECB het obligatieaankoopprogramma volgend jaar slechts met stapjes zal verlagen, ook al om een schokeffect te voorkomen.”

Door Johan Wiering