Nieuws

Transitiebox

Het belastingstelsel moet prikkels bevatten om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken en toekomstgerichte innovaties aan te wakkeren. De belangrijkste uitdaging voor de komende jaren is de energietransitie.

We slagen alleen in die transitie als we innovatieve vormen van samenwerking stimuleren. Een slimme maatregel is het omvormen van de innovatiebox naar een transitiebox. Dit is een impuls van €1,4 miljard. Ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen moeten samen disruptieve technologieën ontwikkelen en combineren. Met de juiste impulsen is de energietransitie een sterke businesscase, die kansen en geld oplevert voor ondernemers.

Met de transitiebox betalen bedrijven die investeren in duurzame technologie minder belasting zodra de investeringen winst opleveren. De maatregel stimuleert ook om door te investeren en samen te blijven werken.

Onze economie is radicaal veranderd ten opzichte van twintig jaar geleden. Investeringen en ruimte voor ondernemerschap zijn nodig om te voorkomen dat we later op een veel nadeligere manier betalen voor het uitfaseren van fossiele energie. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe methoden om uitdagingen zoals de energietransitie op te pakken.