Nieuws/Wat U Zegt

Deelnemers eisen verlaging btw en andere heffingen

Uitslag stelling: Wantrouwen over profijt

1 / 2

Dijkstra bv

Het gaat goed met Nederland. De prognoses voor de economie worden steeds weer naar boven bijgesteld. Maar de meeste deelnemers aan de Stelling van de Dag geloven niet dat alle Nederlanders erop vooruit gaan met het economisch herstel.

1 / 2

Dijkstra bv

De Nederlandsche Bank -normaal best voorzichtig- adviseerde van de week dat de lonen best wel iets omhoog kunnen. Een meerderheid van de respondenten denkt dat de werkgelegenheid weer aantrekt. Maar veruit de meesten geloven niet dat de oudere werklozen hiervan gaan profiteren. „Er staan nog steeds ouderen langs de kant die prima kunnen functioneren.”

Aan de andere kant is de arbeidsmarkt is in sommige sectoren zo krap geworden, dat werkgevers moeite hebben met het vinden van goed gekwalificeerd personeel. Toch denkt twee derde van de stemmers dat dit ligt aan de hoge eisen die zij stellen. „Ze zoeken nog steeds het schaap met de vijf poten met jarenlange ervaring, maar dan wel van begin twintig”, merkt iemand hierbij op. Daarbij denkt twee derde van de stemmers dat de toegenomen werkgelegenheid alleen maar geldt voor specifieke sectoren van de economie, zoals de ict en de bouw.

Als de lonen omhoog zouden gaan, dan gaat dat niet ten koste van de concurrentiepositie van Nederland, denken de meesten. Maar de stemmers verwachten niet dat door de opleving werknemers meer zekerheid gaan krijgen. „Er moeten meer vaste contracten komen. Nu leven we in een ongezond werkklimaat.” Iemand ziet het wat dat betreft somber in. „Werkgevers zullen vaste contracten zoveel mogelijk blijven vermijden. Ze zijn als de dood dat ze een transitievergoeding moeten betalen bij ontslag.” Iemand gelooft daarbij dat ’het openzetten van de grenzen’ voor werkwillenden die wel akkoord gaan met flexibele arbeidsvoorwaarden, werkgevers echt niet zal stimuleren meer zekerheid te geven aan Nederlandse werknemers.

Maar 5 procent denkt dat gepensioneerden gaan meeprofiteren van het economische herstel. Een denkt zelfs dat loonsverhogingen ze juist van de regen in de drup helpt. „Die leiden tot meer inflatie en de inkomens van gepensioneerden zijn al zo’n tien jaar niet geïndexeeerd.” Een ander schat in dat die koopkrachtdaling hierdoor al zo’n ’vijftien à twintig procent’ is.

Een idee om het voor iedereen beter te maken in Nederland zou het verlagen van de btw kunnen zijn van 21 naar 19 procent, het niveau van voor de crisis. Dat vinden bijna alle respondenten een goed idee. „Veel eerlijker. Zo stimuleer je de koopkracht.” Een ander stelt dan wel als voorwaarde dat die btw-verlaging de burger ten goede komt en niet in de zakken van de ondernemers verdwijnt. Ook vindt een meerderheid het een goed plan om de loonbelasting te verlagen, zodat iedereen erop vooruit gaat. Anderen suggereren ook het afschaffen dan wel verlagen van andere belastingen zoals accijnzen, wegenbelasting en gemeentelijke heffingen. Want: „De overheid profiteert alleen van de opleving en verder niemand.”

Een miniem aantal respondenten denkt dat de kloof tussen arm en rijk kleiner wordt nu de economie opleeft. Veruit de meesten geloven ook niet dat de eigen koopkracht toeneemt. Sommigen vinden ook dat de middenklasse het onderspit delft.