Nieuws/Wat U Zegt

de ombudsman

Ombudsman: De naamloze hardloper

1 / 2

Anne van der Woude

James* loopt drie keer per week hard. Hij rent zijn wijk uit, steekt de ringbaan over en is dan in het bos. Martin*, motoragent, ziet James slalommen tussen het verkeer op de ringbaan. Hij probeert James op het voetpad tegen te houden om hem aan te spreken, maar James stopt niet. Martin rijdt hem daarna klem en vraagt James zich te identificeren. Maar James heeft alleen maar een pasje van de sportschool bij zich.

1 / 2

Anne van der Woude

Iedereen van veertien jaar of ouder moet zich altijd kunnen identificeren. Op een paspoort, rijbewijs of een id-kaart staat een BSN-nummer waarmee kan de politie controleren wie je bent. Veel mensen vergeten dit mee te nemen. Een hardlooprondje, zonnebaden op het strand of glas naar de glasbak brengen, dat zijn kleine momenten waarbij je hooguit je huissleutels bij je steekt.

James is geïrriteerd door Martin, hij wil lekker hardlopen. En Martin wil James waarschuwen, het is erg gevaarlijk om tussen het drukke verkeer door te lopen. U kunt het al raden, het wordt een onplezierig gesprek tussen beide heren. James ontkent dat hij zich gevaarlijk gedraagt. Martin hoort Martin zeggen: 'de volgende keer doe ik het gewoon weer'.

Martin besluit James een boete te geven wegens gevaarlijk verkeersgedrag. Hij vraagt James naar zijn ID om zijn opgegeven naam, adres en geboortegegevens te controleren. Maar James heeft alleen maar een pasje van de sportschool bij zich. Daarmee kan hij zich niet identificeren want er staat geen BSN-nummer op. Martin houdt James aan omdat hij geen geldig ID-bewijs bij zich heeft en James wordt naar het politiebureau gebracht.

Op het politiebureau maakt de politie foto's van James en neemt zijn vingerafdrukken af. James vindt dit buitenproportioneel. Hij is ontevreden over de manier waarop de politie zijn klachten heeft behandeld en neemt contact met ons op. De ombudsman oordeelt dat Martin het identiteitsbewijs van James mocht vragen om zijn identiteit te controleren. En het was terecht dat James werd aangehouden omdat hij dat niet bij zich had. Neem dus altijd een identiteitsbewijs mee. De politie kan u er om vragen. En heeft u het niet bij zich, dan moet u mee naar het bureau om uw identiteit te controleren en een flinke boete krijgen.

Hoe liep het verder af? De ombudsman vond wel dat het afnemen van de vingerafdrukken en het fotograferen van James, te ver ging. Iemand anders, een vriend of familielid had op het politiebureau kunnen komen met het identiteitsbewijs van James.

* gefingeerde naam