Nieuws/Wat U Zegt

Brief 3:

’Kloof wordt onoverbrugbaar’

ANP

De vrijheid van onderwijs in Nederland wordt hoogstwaarschijnlijk misbruikt door een stichting, die een islamitisch middelbare school wil oprichten. Het sterke vermoeden bestaat dat de stichting met de rug naar de Nederlandse samenleving staat en er alleen op uit is met de koran in de hand leerlingen te indoctrineren en ze los te weken van de in hun ogen verdorven westerse normen en waarden.

ANP

In moskeeën worden leerlingen geworven via inschrijfformulieren en de stichting zelf biedt aankomende leerlingen elektrische fietsen en lap tops als lokkertjes aan. En als klap op de vuurpijl wordt met gemeenschapsgeld 6900 euro per leerling gefourneerd. Dit alles leidt ertoe dat de al bestaande kloof tussen christenen en moslims nog breder zal worden, totdat deze onoverbrugbaar is en de tweespalt in de samenleving een voldongen feit is.

In plaats van open te staan voor elkaars standpunten en zich volledig te conformeren aan de Nederlandse rechtsstaat, wordt de heilloze weg naar polarisatie ingeslagen.

Frans Boomer, Nieuwegein