Nieuws/Binnenland

Amsterdam casht met alcohol-boetes

Drinkebroeders uitgemolken

Door Mike Muller

Amsterdam - De drooglegging van grote delen van de binnenstad heeft de gemeente geen windeieren gelegd. Sinds 1 januari 2016 zijn er bijna 3100 boetes voor het nuttigen van alcohol in alcoholvrije gebieden uitgeschreven door handhavers.

De gemeente deelde in 2016 maar liefst 2133 boetes ter hoogte van 90 euro uit en in de eerste helft van 2017 en 924 keer (tot en met 30 juni). Een prent kan in zo’n gebied worden uitgeschreven aan eenieder die aangebroken flessen of blikjes drank bij zich draagt. Zowel bezit als gebruik zijn verboden.

Een alcoholverbod wordt ook ingezet om problemen aan te pakken op plaatsen waar groepen alcoholverslaafden, zwervers of hangjongeren structureel met alcoholgebruik samenhangende overlast veroorzaken, zoals luid praten en schreeuwen, lastigvallen en intimideren van voorbijgangers, onderlinge ruzies en vechtpartijen, vervuiling van de omgeving en wildplassen.

Wat in de praktijk echter opvalt is dat deze ‘veelplegers’ de grenzen van de alcoholverbodsgebieden vaak goed kennen en zich precies in de randgebieden ophouden, zo klinkt het uit de mond van de teamleider van de afdeling Handhaving en Toezicht van de gemeente. Desalniettemin zien de handhavers dat het alcoholverbod positieve vruchten afwerpt: zo neemt overlast van zatlappen volgens de gemeente zichtbaar af op plaatsen waar ook gehandhaafd wordt.

Amsterdam heeft in maart het alcoholverbod nog uitgebreid, onder andere voor het gebied achter het Koninklijk Paleis en rond straten bij het Leidseplein. Er moet sprake zijn van een structurele verstoring van de openbare ruimte die samenhangt met alcoholgebruik wil de burgemeester of stadsdeelvoorzitter zo’n gebied kunnen aanwijzen.

Volgens een woordvoerder van de gemeente kan "de ernst van het probleem" niet worden afgelezen aan het aantal boetes dat werd uitgeschreven in Amsterdam. “Je kunt de naleving ook bewerkstelligen door mensen aan te spreken of een waarschuwing te geven. Dat is soms ook voldoende om ervoor te zorgen dat het alcoholverbod wordt nageleefd.” Ook de politie mag beboeten, maar niet vertellen hoe vaak daadwerkelijk is bekeurd.