Nieuws

Slim en duurzaam in obligaties

Door Johan Wiering

Beleggingsstrateeg Koen Van de Maele

Beleggingsstrateeg Koen Van de Maele

Candriam

Amsterdam - Wie goedkoop en gespreid in Europese staatsobligaties wil beleggen, komt al snel uit op ETF’s. Nadeel is wel dat zij obligaties blindelings kopen en geen oog hebben voor duurzaamheid of de risico’s. Het Solactive Candriam Factors Sustainable Sovereign Euro Bonds ondervangt dit.

Beleggingsstrateeg Koen Van de Maele

Beleggingsstrateeg Koen Van de Maele

Candriam

„Hoe zouden we voor de lange termijn een beleggingsportefeuille inrichten? Met deze vraag gingen we bij Candriam aan de slag”, zegt beleggingsstrateeg Koen Van de Maele. Dit resulteerde onlangs in de lancering van drie aandelen- en twee obligatie-EFT’s, waarbij duurzaamheidsaspecten zijn gecombineerd met een slimme inrichting van de portefeuille (smart beta).

Van de Maele: „Professionele en particuliere beleggers hechten steeds meer waarde aan duurzaamheid. Ze willen niet in dubieuze bedrijven en landen beleggen, mede ook vanwege het reputatierisico. Bovendien blijkt uit onderzoek dat duurzaamheid zeker niet ten koste gaat van het rendement. Wij sluiten bedrijven en landen uit die niet duurzaam bezig zijn of hier onvoldoende de focus op leggen.”

De beleggingsstrateeg wijst erop dat voor wat betreft staatsobligaties wereldwijd 40% van de landen niet aan de duurzaamheidscriteria voldoet. „Specifiek voor Europa gaat het om Griekenland en Turkije. Griekenland met name omdat ze in het verleden met de begroting hebben gesjoemeld. En Turkije doordat de democratie onder druk staat.”

Van de Maele benadrukt dat de portefeuille bovendien slim wordt ingericht, ook wel smart beta genoemd. „Het is toch vreemd dat obligaties van landen met de hoogste schulden, zoals die van Italië, relatief sterk in ETF’s vertegenwoordigd zijn? Dergelijke obligaties kennen relatief veel risico, maar ETF’s moeten ze gewoonlijk blind kopen. Daarentegen is Polen niet vertegenwoordigd in op eurobonds gerichte ETF’s, puur omdat de euro niet de nationale munt is. Maar het land geeft wel obligaties in euro’s uit en daar beleggen we dan ook in. Te meer, omdat Polen een relatief bescheiden schuld en hoge economische groei kent.”

Zeker zo zorgwekkend vindt de beleggingsstrateeg de in de afgelopen jaren sterk toegenomen rentegevoeligheid van obligatie-ETF’s. „Landen benutten de huidige lage rentes door de looptijden te verlengen, waardoor deze in Europa gemiddeld nu bijna zevenenhalf jaar is. Terwijl je nu juist zou willen dat de looptijd relatief kort is, om het koersverlies bij een rentestijging beperkt te houden.”

Onder meer door de focus op obligaties met een lage volatiliteit, is de gemiddelde looptijd van de obligaties van Candriams ETF relatief laag. Maar deze is inmiddels wel opgelopen tot ruim zes jaar. Bij de door Van de Maele voorspelde stijging van de Europese rentes met grofweg 0,5%-punt in de komende twaalf maanden, lonkt dan ook een bescheiden negatief rendement.

Toch vindt de beleggingsstrateeg niet dat beleggers obligaties moeten mijden. „Door naast aandelen in obligaties te beleggen, zorg je voor risicospreiding. Mocht er bijvoorbeeld toch een recessie komen, dan zullen obligaties het goed doen. Wel adviseer ik de weging van obligaties relatief beperkt te houden.”