Nieuws/Wat U Zegt

’Limburgse bevers beven van angst’

TLG

De sinds de achttiende eeuw uitgestorven bevers werden in 1992 opnieuw geïntroduceerd. in Limburg Tien Duitse bevers werden in 1992 gastvrij onthaald en voelden zich direct thuis door zich razendsnel te vermenigvuldigen. Thans worden er in Limburg liefst 625 bevers geteld en wat doen deze bevers denkt u?

TLG

Als echte Duitse bevers zetten ze hun tanden in bomen, blokkeren watergangen door het bouwen van burchten, ondermijnen dijken en vreten de gewassen van boeren op. Iets wat een mens met een beetje boerenverstand wel van tevoren had kunnen voorzien en nu zit de provincie Limburg met de handen in het haar, want de beverterreur moet worden afgestopt.

500 bevers kunnen ze daar wel handelen en getracht werd aan de overige provincies de overbodige 125 bevers te slijten, maar geen enkele provincie die daar intrapte.

En nu moet de wet faunabeheer aangepast worden, want de bever is tenslotte een beschermde diersoort en moeten 150 bevers worden afgeschoten, dit tot woede van de Partij voor de Dieren.

Maar de provincie Limburg is naïef geweest en had lering moeten trekken uit lessen uit het verleden, die leren dat Duitse bevers fanatieke bouwers en gravers zijn en zich alleen maar met geweld laten verdrijven uit de door hen bezette gebieden.

Frans Boomer, Nieuwegein