Nieuws/Wat U Zegt

’Personeel Kruidvat treft geen blaam’

Dijkstra b.v.

Het College voor de Rechten van de Mens oordeelde dat het Kruidvat blinde mensen discrimineert omdat het personeel weigerde om een blinde vrouw aan de hand door de winkel te begeleiden. Ik vind dit hoogst onterecht.

Dijkstra b.v.

Winkelpersoneel zijn geen ziekenbegeleiders; je kunt niet van die mensen verwachten dat ze adequaat met zo'n situatie om kunnen gaan. Wat zou er zijn gebeurd als die mevrouw ten val zou zijn gekomen doordat het personeel bepaalde dingen over het hoofd had gezien of niet goed inschatte? Ik denk dat de wereld dan te klein zou zijn geweest...

En wat een devaluatie van het begrip discriminatie zeg! De definitie stelt dat discriminatie gaat om het uitsluiten van bepaalde groepen of personen. Maar dat was hier totaal niet aan de orde. Als het personeel de vrouw had weggestuurd omdat men geen tijd voor haar had zou dat een hele andere zaak zijn geweest. Maar dat deden ze dus niet: ze boden aan om de producten voor haar te pakken om haar zo van dienst te zijn. Dat was dus kennelijk niet goed genoeg.

Dus louter omdat mevrouw vond dat de dienstverlening niet ver genoeg ging is het ineens maar discriminatie?

Ik vind het ronduit oneerlijk om het Kruidvat op die manier weg te zetten, naar mijn mening treft het personeel totaal geen blaam. In mijn beleving is dit meer een situatie van het onderste uit de kan willen. Nogmaals: winkelpersoneel zijn geen erkende begeleiders.

P. Looyenga, Wageningen