Nieuws/Binnenland

Adviesloket vreest ruzies tussen Turkse leerlingen

’Bespreek de coup’

Door Arianne Mantel

1 / 3

Zaandam - De overheid bereidt zich voor op spanningen in de klas tussen de bijna 110.000 Turkse leerlingen in ons land na de zomervakantie. De couppoging in Turkije en de nasleep ervan kunnen leiden tot conflicten. Vier kinderen van de islamitische school De Roos in Zaanstad zijn inmiddels van school gehaald omdat het bestuur aanhanger zou zijn van de Gülenbeweging.

1 / 3

Het loket School en Veiligheid is daarom gisteren - een week eerder dan gepland - opengegaan om scholen met dergelijke problemen te helpen. Ook roept het alle scholen in ons land op de mislukte coup in Turkije meteen aan de orde te stellen bij de start van het nieuwe schooljaar volgende week.

Onderwijswethouder Dick Emmer van Zaanstad vindt die oproep een goed idee, aangezien de Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad op sociale media ervan wordt beticht dat De Roos een ’Gülenschool’ is. „De stichting ontkent dat en ik heb ook de indruk dat ze een brede islamitische school zijn. Maar vervelend is het wel. Ik wil niet dat de politieke spanning in Turkije de Nederlandse klassen inkomt. Kinderen moeten zich veilig voelen in de klas.”

'Stampij om niets'

Volgens directeur Klaas Hiemstra van School en Veiligheid kan nog niet worden ingeschat of leerlingen elkaar zullen aankijken op het aanhangen van Gülen of Erdogan. „Misschien maken we stampij om niets. Maar aangezien er bijna elke dag nog steeds iets gebeurt in Turkije nadat de coup is mislukt, denken we dat het zeer wel mogelijk is dat leerlingen -van wie veel die daar nu nog zijn- ermee bezig zijn. Door het onderwerp in de klas te bespreken, kunnen leerlingen aangeven waar ze staan en wat de gebeurtenissen met ze doen. Als blijkt dat het helemaal niet speelt, kan er gewoon worden overgegaan tot de orde van de dag.”

Schooldirecteuren reageren verschillend. Zo is Bert Meijer van de Amsterdamse Flevoparkschool helemaal niet van plan de Turkije-kwestie aan de orde te stellen. „Ik heb inderdaad vernomen dat er weer een overheidsinformatiestroom komt. Ik laat me daar niet door leiden. Wij hebben heel wat Turkse kinderen op school. Ik ben van plan daar geen aandacht aan te besteden. Ik neem ook geen standpunt in. Hoe meer je er de aandacht op vestigt, hoe meer het ook ons probleem wordt.”

Symboolpolitiek

Ook basisschooldirecteur Paul Mos van de Elckerlyc International School in Leiderdorp is cynisch: „Niemand neemt zo’n bespreekadvies serieus. Het is symboolpolitiek. Dit soort stukken wordt in het gunstigste geval glimlachend terzijde gelegd. Het is wachten op de brief met veiligheidsinstructies inzake de afhandeling van het terugsturen van dhr. Van Gelder en de negatieve inflatie en Pokemon Go.”

Joany Krijt van het Comenius College in Capelle aan den IJssel: „Ik kan op dit moment niet inschatten of de coup in Turkije straks nog steeds speelt in de klas. Ik heb nog niet besloten of wij hier actief aandacht aan gaan besteden.” Dick Bruinzeel van het Alkmaarse Jan Arentsz: „We zullen het er tijdens ons directie-overleg zeker over hebben. Of het zal leiden tot een verbijzondering van onze introductieperiode kan ik pas daarna zeggen.”