Nieuws

Nibud: Koopkracht minder rooskleurig dan loonstrook

Rotterdam - Van onze DFT-redactie De lonen mogen dit jaar dan met 1,7% zijn gestegen, de koopkracht blijft daar ver bij achter, blijkt uit de nieuwste cijfers van budgetvoorlichter Nibud.

Huishoudens met een midden- of hoger inkomen zien hun koopkracht tussen de €18 lager en €14 hoger liggen dan in 2016. Wie een inkomen heeft van €35.000 of minder, gaat er tussen de €4 en €27 op vooruit.

Vooral ouderen met een aanvullend pensioen hoeven niet op meer koopkracht te rekenen. Doordat hun oudedagsuitkering vaak niet wordt geïndexeerd, gaan ze er netto op achteruit. Ook de inflatie en hogere zorgpremie helpen niet mee.

Lagere inkomens worden gecompenseerd door de verhoging van de zorg- en huurtoeslag, een hoger kindgebonden budget en een hogere algemene heffingskorting bij de inkomstenbelasting.