Nieuws/Wat U Zegt

Luchtfietsen

Binnenkort kunnen we een nieuw type elektrische fiets, die een snelheid van 45 km per uur haalt, op onze wegen verwelkomen (Tel. 24/02). Horen deze fietsen op het fietspad of op de autoweg thuis? “Het laatste woord is er nog niet over gezegd. Intussen zit de overheid met een praktisch probleem. Misschien is de oplossing gewoon doen waar men al jarenlang goed in is: Luchtfietsen. Hoe denkt u hierover.

N. Molenaar – Hazenberg uit Sassenheim schrijft:

„De overheid vindt dat dit soort fietsen binnen de bebouwde kom op de autoweg thuishoort. Lang niet iedereen is het daar mee eens, want velen kiezen liever voor het fietspad.”

Waar hoort de snelle e-bike volgens u thuis? We horen graag uw mening.