Nieuws/Nieuws

Pensioenpot spekt rijkdom Nederland

Amsterdam - Het vermogen van Nederland is sinds het begin van de crisis weer gegroeid. Dat komt doordat het pensioenvermogen sinds 2008 fors is aangedikt.

Sinds eind 2008 is de Nederlandse pensioenpot enorm gegroeid: met ruim 615 miljard euro tot 1700 miljard euro in het derde kwartaal van 2015. Dit meldt Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Klik hier voor het uitgebreide pensioendossier van DFT

Dat leidde tot een groei van het totale Nederlandse vermogen: het vermogen van de Nederlandse huishoudens, bedrijven en de Nederlandse overheid samen, ofwel de Nederlandse bezittingen minus de schulden. Dat vermogen bedroeg eind 2014 bijna 3700 miljard euro. Dat is 292 miljard euro meer dan eind 2008.

De groei van de pensioenpotten bij verzekeraars en pensioenfondsen, maakte onder meer de prijsdalingen op de Nederlandse woningmarkt in die periode goed.

Internationaal

De pensioenrijkdom heeft ook de internationale positie van Nederland versterkt. Eind 2008 stond het zogeheten externe vermogen – de Nederlandse vorderingen op het buitenland minus de grensoverschrijdende schulden – 48 miljard euro in de min. Nederland was het buitenland meer verschuldigd dan andersom.

Maar aan het einde van het derde kwartaal van 2015 was het externe vermogen gestegen naar een overschot van liefst 568 miljard euro, aldus het CBS. Het betreft grotendeels geld dat buiten Nederland door pensioenfondsen en verzekeraars is belegd.

Europese topper

Een negatief extern vermogen geeft aan dat een land financieel kwetsbaar is. Het land heeft dan veel schulden in het buitenland, wat vaak gepaard gaat met langdurige rentebetalingen en aflossingen. Nederland heeft, gemeten naar de grootte van de economie, het hoogste netto externe vermogen van Europa.