Nieuws/Binnenland

'Ruimtelijke ordening op de schop'

Pleidooi voor bereikbaarheidswet

Door Paul Eldering

Hollandse Hoogte

DEN HAAG - De ruimtelijke ordening in Nederland moet op de schop om stedelijke gebieden bereikbaar te houden. ,,Als overheden niks doen, slibben steden hopeloos dicht en staat alles straks stil. Een nieuwe bereikbaarheidswet kan soelaas bieden, waarbij er veel beter samengewerkt moet worden tussen rijk, provincies en gemeenten.”

Hollandse Hoogte

Daarvoor waarschuwt voorzitter Jan Jaap de Graeff van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI). Vanmiddag bood hij samen met raadslid Pieter Hooimeijer het advies ‘Dichterbij en Sneller’ aan minister Schultz van Haegen (Infrastructuur) aan om het bereikbaarheidsbeleid ingrijpend te verbeteren.

,,Van groot belang is dat de schotten tussen alle overheden en beheerders worden afgebroken. Mensen moeten veel meer keuzes krijgen om van A naar B te gaan en hun gewenste activiteiten te ontplooien, waarbij de integratie van ov, fiets en deelauto extra aandacht moet krijgen”, aldus De Graeff en Hooimeijer.

Ook wonen, werken, winkelen en recreëren zouden volgens hen dichterbij elkaar moeten worden gebracht. ,,Daar zijn dan wel meer huizen in en aan de stad voor nodig en een nieuwe inrichting van industrie en kantoorcomplexen. Mensen hebben behoefte aan meer variatie”, menen zij. De minister sprak van een serieus advies dat zij ter harte zal nemen en zal proberen te 'concretiseren'.

Lees meer over