Nieuws/Nieuws

Interview

'Ouders hebben geen benul wat hun kind online doet'

Door door Daphne van Rossum

Ik interviewde schrijfster Merel van Groningen over haar nieuwe boek 'Liefde zonder vlinders' over sexting en loverboys en schrok eigenlijk heel erg van wat ze vertelde. Ze geeft lezingen op lagere- en middelbare scholen en hoort veel in de klassen van kinderen en docenten. Zo hoorde ze van een politieagent dat kinderen zelf de grootste verspreiders van kinderporno zijn en van een docent dat kinderen van negen elkaar al seksueel materiaal sturen.

Van Groningen: "In groep zes worden al blootfoto’s rondgestuurd. Dan hebben we het over kinderlijven. Dat zijn nog niet eens pubermeisjes. Als ouder moet je je ogen daar niet voor sluiten, dan heb je het nakijken."

Seksuele handeling

Volgens Van Groningen moeten we als ouders het probleem onderkennen. "Ik kom in groep acht ook voor lezingen en daarbij hoorde ik van een meisje uit groep zes die in grote problemen was, omdat ze onder druk van oudere jongens seksuele handeling uit moest voeren. Dan hebben we hier dus gewoon over basisschoolkinderen. Het speelt al heel vroeg."

Als moeder heb je dat eigenlijk niet door. Je ziet jouw kind als kind. Als een onschuldig kind. Natuurlijk weet je wel dat het bij andere kinderen gebeurt. Maar bij jouw kind? Daar maken we volgens Van Groningen maar ook volgens andere deskundigen een inschattingsfout. Van Groningen: "Ouders denken vaak. Mijn kind doet dat niet. Ze hebben geen benul wat hun kind online doet."

--'Grootste verspreiders kinderporno zijn kinderen zelf'--

Social media

Ik was laatst op een ouderavond bij mijn puberzoon op school. Tijdens de rondvraag bleek ook dat veel ouders geen toegang hadden of wilde hebben tot de telefoon van hun kind. Ze willen het kind ruimte geven, niet controlerend zijn. Ze vertrouwen het kind. Toch zijn er ook ouders die alle Whatsappjes lezen. Een vader daarover: 'Ik ga elke avond de gesprekken even na'.

Ik moet zeggen dat ik neig naar vertrouwen, maar ik probeer wel mijn zoon te peilen wie hij op Whatsapp spreekt en in hoeveel groepjes hij zit. Zijn Facebook en Instagram zie ik omdat ik vriend, dan wel volger ben. Natuurlijk hebben we gesprekken over niet zo maar mensen toevoegen die hij niet kent, maar ik ga niet zijn privéberichten lezen.

--Minister: 'Ouders, bestrijd sexting'--

Liefde zonder vlinders

Meestal gaat het goed natuurlijk, maar dat het ook heel erg mis kan gaan blijkt uit de verhalen in 'Liefde zonder vlinders'. Het is een boek dat iedere ouder zou moeten lezen. Omdat er duidelijk wordt gemaakt hoe het fout kan gaan, maar ook wat je dan moet doen áls het fout gaat. Bijvoorbeeld in het geval van sexting. Van Groningen: "Hoe langer je wacht met naar de politie gaan, hoe langer het verspreiden doorgaat. Het stopt niet vanzelf."

Advies

Ze had nog een goed advies vond ik: "Blijf jezelf ontwikkelen en houd bij wat er op social media gebeurt. Breng je kind waarden en normen bij. Mochten ze in de problemen komen, blijf met je kind in gesprek. Houd de communicatie open."

--Je kind (en jij) op social media--

Lees meer over

Door door Daphne van Rossum