Nieuws/Wat U Zegt

Uitslag stelling: ’Meer geld, minder mensen’

Door Michel van den Bergh

ANP

Jarenlang haalde de overheid de broekriem stevig aan. Maar nu is er genoeg bezuinigd, vindt twee derde van de deelnemers aan de Stelling van de Dag (’Stop met bezuinigen op overheid’). Er moet meer geld naar overheidsdiensten, maar de rem mag wel op het aantal ambtenaren.

ANP

Iets meer dan de helft vond het noodzakelijk dat ten tijde van de economische crisis flink werd gesneden in de uitgaven. ,,Als je meer dan 434 miljard euro schuld hebt, moet je wel bezuinigen dan wel ombuigen”, zo verdedigt een lezer de keuze van voorgaande kabinetten. Zeven op de tien vinden echter dat de bezuinigingsdrift de afgelopen jaren te te veel is doorgeslagen. ,,Bezuinigen is soms nodig. Zeker in crisistijd. Maar niet met de botte bijl”, meent een respondent. ,,Als het functioneren van departementen in het geding komt dan slaan we de plank mis.” Een voorstander van het opheffen van bezuinigingen zegt het als volgt: ,,Wie zijn huis niet onderhoudt komt in een ruïne te wonen.”

Vier jaar geleden sprak het kabinet het voornemen uit om het ambtenarenkorps met 12.000 voltijdbanen in te krimpen. Het lukte niet, maar zes op de tien vinden dit nog steeds een goed streven. ’Meer geld, minder mensen’, lijkt het credo van de deelnemers. Een respondent waarschuwt echter dat het kabinet niet zomaar een zak met geld erbij moet doen. Een mening die breed wordt gedragen. Zo stelt iemand: ,,De overheid moet efficiënter worden, dan kunnen er ambtenaren uit.” Veel respondenten zijn het hier mee eens. Een groot aantal ziet graag dat het kabinet het mes zet in ’de verstikkende bureaucratische regelgeving’.

Een respondent neemt het op voor de ambtenaren. ,,Zonder gedegen ambtelijke organisatie is de politiek een tandeloze tijger die helemaal niets voor elkaar krijgt.”

Volgens 68 procent moeten departementen als Defensie en Justitie in ieder geval meer geld krijgen, ook als dat tot een begrotingstekort leidt. ,,Diensten die onze veiligheid direct raken, daar mag je nooit op bezuinigen”, meent iemand. De 1,5 miljard euro die het nieuwe kabinet extra wil uittrekken, is voor 70 procent van de respondenten niet voldoende. Daar moet wat deze groep betreft nog eens 2 miljard euro bij om met Europa in de pas te lopen. De extra investeringen kunnen wat de deelnemers betreft betaald worden uit een lagere bijdrage aan Europa, het korten van het budget voor ontwikkelingshulp en het indammen van de vluchtelingenstroom. Ook kunnen kosten worden bespaard door het minder inhuren van externen en het versoberen of afschaffen van de wachtgeldregeling voor politici.

,,Hoeveel ‘Ybeltjes’ zitten er eigenlijk in de Kamer? Die hun geld verdienen met ‘Netflixen’ en wachten”, vraagt iemand zich af.

Extra budget of niet, het Nederlandse leger kan niet op alle fronten meestrijden. De helft vindt daarom dat het leger zich moet specialiseren en bepaalde onderdelen moet afstoten. ,,Voeg de luchtmacht samen met die van België”, oppert iemand. Bijna iedereen vindt dat de Defensietop nee moet kunnen verkopen wanneer er onvoldoende middelen en capaciteit voor een missie beschikbaar zijn. En wanneer het onverhoopt misloopt op een departement, dan is volgens de helft aftreden van een bewindspersoon niet de oplossing. Een minister moet langer de kans krijgen om orde op zaken te stellen.

Boo v Oranje
09 okt. 2017 02:36

“Ybeltjes“ koren op de molen voor de azijnpissers. Het is de VVD waar de tweede V van “vrijheid“ niet zo nauw gnomen wordt. Helaas zien weinig VVD kiezers dat zo. Maar we gaan rustig door hun beleid aan de kaak te stellen net zo lang tot ze procentueel net zo groot zijn als de FDP in Duitsland.

aem.heeffer939
08 okt. 2017 18:52

Waarom moet er meer geld naar de ' overheids-diensten' ? Er wordt daar te veel geld over de balk geknikkerd.

Kas Kastanje
08 okt. 2017 18:52

De grootste ellende voor de werkende bevolking is de grenzeloze macht en druk die het bedrijfsleven op de overheid uit kan oefenen.Zij zorgen er voor dat er zoveel mogelijk Buitenlandse arbeidskrachten en zo genaamde vluchtelingen binnengehaald worden ,zodat zij in de toekomst uit een groot overschot van goedkope arbeiders kunnen putten. Op deze manier wil men de arbeiders weer beter onder de duim te krijgen ,waardoor zij weer in de richting van de vooroorlogse toestanden kunnen gaan. Toen hadden we ook een minister president die voor de radio verklaarde :,,Van viskoppen kan de arbeider ook lekkere soep koken''.Maar hij consumeerde zelf wat achter die kop zat.

xfu567980
08 okt. 2017 17:43

De overheid moet vooral stoppen met het bezuinigen op de sociale zekerheid. Veel Nederlanders leven nu in armoede. Vooral alleenstaanden zonder kinderen in de bijstand hebben het zwaar. Zij moeten alle vaste lasten alleen betalen en krijgen niet de subsidies en toeslagen die gezinnen met kinderen wel krijgen. Er moet dus meer geld naar alleenstaanden in de bijstand.

wheelboy
08 okt. 2017 13:11

Het Ambtenaren apparaat houd zich zelf in stand door meer belastingen en dingen te verzinnen die totaal niet nodig zijn . Minder bemoeizucht van lokale overheden .Rondpompen van geld . kost ons burgers miljarden . Regel alles in een belasting ipv 3 overheden die heffen . Paar voorbeelden . Ouders die alleen aow hebben die ontheffing voor bepaalde belastingen aanvragen en letterlijk 30 paginas papier moeten opsturen.En voor volgende ontheffing weer pak papier moeten opsturen . Terwijl 2 vragen hadden volstaan heeft nu naast uw aow nog een uitkering en heeft u vermogen . Of je wil een carport bouwen .Als die achter je huis staat mag je die zo bouwen .Staat diezelfde carport 6 meter verder dan tekeningen vergunning . Zo blijven ambtenaren werk voor henzelf creëren.

Jan Noga
08 okt. 2017 12:32

Begin maar met het op straat schoppen van 1 miljoen ambtenaren. Regeltjes waar dan niet meer aan voldaan kan worden, moeten geschrapt worden. De tweede kamer kan gehalveerd worden en de eerste kamer en het koningshuis kunnen worden afgeschaft. Stuur immigranten die aan de subsidieruif hangen weg en sluit de grenzen voor import van asielzoekers. Als het voorgaande voldaan is denk ik niet dat er nog meer bezuinigd moet worden.