Nieuws/Binnenland

’Dekker doof voor leraar’

Door Inge Lengton en Arianne Mantel

Sander Dekker

Sander Dekker

ANP

Den Haag - Leraren komen in verzet tegen een moderniseringsslag in het onderwijs. Ze vinden dat ze weinig te zeggen te hebben over de op handen zijnde veranderingen en roepen de politiek op om op de rem te trappen.

Sander Dekker

Sander Dekker

ANP

Een speciale onderwijscommissie stelde in 2015 voor om op zowel basisscholen als het voortgezet onderwijs de huidige verplichte lessen te moderniseren. Deze commissie-Schnabel vindt dat leerlingen minder moeten stampen en meer moet ervaren. Het onderwijs zou meer thematisch moeten werken, zoals op veel basisscholen al gebeurt. Vakken zoals geschiedenis, economie en aardrijkskunde zouden meer moeten samenwerken.

Het plan leidde eerder al tot felle kritiek. Het verwijt was dat leraren te weinig gehoord zouden worden. Staatssecretaris Dekker (Onderwijs) heeft daarom de Onderwijs Coörporatie laten schieten op de plannen van Schnabel. Maar ook in deze instantie zit maar een beperkt aantal leraren, wordt de VVD-bewindsman verweten.

De vakvereniging Levende Talen, die docenten van 13 talen vertegenwoordigt, is verre van gecharmeerd van de gang van zaken. ,,We zijn wel gehoord, maar werkelijk niets is daarvan terug te vinden in het plan,” zegt voorzitter Judith Richters van Levende Talen. Ook Beter Onderwijs Nederland (BON) roert zich. ,,Dit vertegenwoordigt geenszins het lerarenveld”, zegt BON-voorzitter Ad Verbrugge. „Er is veel mis met de plannen.”

De vakvereniging Levende Talen vreest bijvoorbeeld dat er een streep gaat door een verplichte tweede vreemde taal in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Naast Engels zouden leerlingen ook talen zoals Duits of Frans voorgeschoteld moeten krijgen.

De Tweede Kamer zou donderdag eigenlijk over de nieuwe onderwijsvoorstellen vergaderen. Het CDA stelt voor om nu eerst een ronde tafel te houden. Het geeft de Tweede Kamer de mogelijkheid om de vele lerarenorganisaties in ons land aan de tand te voelen en naar hun mening te vragen.