Nieuws/Binnenland

Rekentoets verdwijnt

Door Arianne Mantel

De rekentoets verdwijnt.

De rekentoets verdwijnt.

ANP

Den Haag - De rekentoets op de middelbare scholen gaat van tafel. In plaats daarvan wordt rekenen geïntegreerd bij alle vakken, behalve de talen.

De rekentoets verdwijnt.

De rekentoets verdwijnt.

ANP

De rekentoets was behoorlijk omstreden bij invoering ervan in schooljaar 2013/2014. De Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW), experts en zeven andere grote onderwijsorganisaties kaartten herhaaldelijk de (kwalitatieve) problemen aan. Zo zouden de opgaven vaak te talig zijn en voor meerdere interpretaties vatbaar, waarbij eerder inzicht nodig is dan rekenvaardigheid.

Dramatische cijfers

Na enkele jaren van dramatische cijfers voor de rekentoets bij vmbo, havo en mbo werd de rekentoets alleen als bindend onderdeel van het diploma ingevoerd op het vwo in 2015/2016. In een Kamerbrief schrijft staatssecretaris Sander Dekker nu dat er wordt gewerkt aan een alternatief voor de rekentoets op vmbo, havo en vwo, in overleg met de NVvW.

,,Dat alternatief is géén nieuwe rekentoets, maar geïntegreerd goed rekenen in de vakken. We voeren met twee expertgroepen overleg en alle neuzen staan die kant op,” zegt voorzitter Swier Garst van de NVvW.

Garst vervolgt: ,,Ja, de leerlingen moeten beter leren rekenen. Maar een toets krikt dat niveau niet omhoog. Wij vinden dat rekenen en taal op een natuurlijk manier in de bestaande vakken kan worden ingebracht. Dus de schaal berekenen hoort bij aardrijkskunde, procenten komen terug bij economie en wiskunde. Scholen die rekendocenten hebben ingehuurd voor de rekentoets zijn echt niet opeens nutteloos; zij kunnen zorgen dat er bij de vakken op dezelfde manier en op goed niveau wordt gerekend.”

Alternatief rekentoets

Het alternatief voor de rekentoets wordt voor de zomer naar de Kamer gestuurd. Garst: ,,Voorbereiding en invoering ervan zal vermoed ik zo’n vier jaar duren.” Tot die tijd moeten de leerlingen op vmbo, havo en vwo wel allemaal de huidige rekentoets nog maken. ,,Of deze dan ook blijft meetellen voor het behalen van het vwo-diploma hangt volgens mij af van de nieuwe staatssecretaris na de verkiezingen. Als die uit de huidige oppositie komt, acht ik het zeer waarschijnlijk dat deze ook verdwijnt bij het vwo.”

Lees meer over