Nieuws

Cholesterol moet ’ultralaag’ worden na een hartinfarct

Cardiologen slaan alarm

Door René Steenhorst

Hollandse Hoogte

WASHINGTON - Het cholesterol moet ’ultralaag’ worden na een hartinfarct. Zo luidt de kernachtige boodschap van cardiologen en cholesterolspecialisten uit tientallen ziekenhuizen over de hele wereld.

Hollandse Hoogte

Gisteren deden zij hun gezamenlijke oproep in Washington tijdens het hartcongres van de American College of Cardiology. De streefwaarde van nu 1,8 voor het LDL-cholesterol ofwel het ‘slechte cholesterol’ bij hoog-risicopatiënten voor hart- en vaatziekten, moet en kan terug richting 1”, is de stemming op het congres.

Betrokken wetenschappers benadrukten dat hoe lager het cholesterol is, hoe beter het beschermt tegen hart- en vaatziekten.

Uit de gisteren gepresenteerde Fourier-studie onder ruim 27.000 infarct-patiënten blijkt nu dat één op de vijf (20 procent) kan ontsnappen aan een zich herhalende hartaanval of een nieuwe beroerte. Dat is mogelijk, wanneer naast hun cholesterolverlagende statine(s) er ook een zogeheten ’PCSK-9 remmer’, een speciaal eiwit, wordt toegediend.

Deze injectie kan de productie van het slechte LDL-cholesterol in de lever verder remmen. ,,Zelfs spectaculair terugbrengen”, zeggen de onderzoekers. ,,Dit aanvullende middel kan het cholesterol doen duikelen zoals bijna nog nooit is vertoond bij volwassenen”, zeggen zij het in het zojuist verschenen medische vaktijdschrift New England Journal of Medicine.

Nederland telt 1 miljoen hart- en vaatpatiënten. Elke dag sterven zo’n 100 mensen aan een ziekte of trauma van het hart of de vaten, terwijl een tienvoud met dergelijke levensbedreigende gezondheidsproblemen in het ziekenhuis belandt.

Nederland deed ook mee aan deze studie en onderzocht voor dit doel zo’n duizend patiënten. Volgens de Nederlandse coördinator, prof. dr. Wouter Jukema van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), is de cholesterolwereld nog nimmer met zulke lage cholesterolwaarden geconfronteerd. ,,Het principe is: nóg lager is nóg beter. En het lijkt allemaal veilig, hoewel nog verder onderzoek en verdere studie nodig is om deze resultaten nader te duiden.”