Nieuws/Binnenland

Uitslag Stelling: ’Gewoon commercieel bedrijf’

Door door Menzo Willems

„Als ze niet aan rendement denken, gaan ze failliet.” De meeste deelnemers aan de Stelling van de Dag vinden dat doelmatigheid centraal moet staan op de universiteiten. „Het zijn gewoon bedrijven met winst en verlies.”

De studenten houden vandaag een landelijke actiedag omdat zij vinden dat geld en rendement een te grote rol spelen in het hoger onderwijs. Dat gaat volgens hen ten koste van de wetenschap en het onderwijs. U vindt het echter terecht dat de universiteiten hameren op meer doelmatigheid omdat de studenten slechte studieresultaten boeken en veel te lang over hun studie doen. „Studenten zijn verwend”, aldus een lezer. „Laten ze zorgen dat ze snel afstuderen”, aldus een ander.

U vindt ook dat jongeren zich beter moeten realiseren dat zij een studie volgen op kosten van de belastingbetaler en dus doelmatig met dat geld moeten omgaan. „Ze mogen blij zijn dat ze studeren.”

Toch is er een flink aantal lezers dat grote moeite heeft met het ’rendementsdenken’ in het hoger onderwijs. „Het kost motivatie en maakt dat studenten slecht presteren”, aldus een lezer. „Universiteiten horen centra van wetenschap te zijn, geen industriële productiemachines”, aldus een ander.

Circa de helft van de lezers heeft er begrip voor dat de studenten actievoeren tegen het zakelijke beleid van de universiteiten, ook al zijn velen het met het beleid van de universiteiten eens. „Goed dat ze voor hun rechten opkomen.” De andere helft meent echter dat studenten achter de boeken moeten zitten en geen actie voeren.

Een van de grieven van de studenten is dat wordt gesneden in studies die economisch niet zo rendabel zijn, zoals talen, geschiedenis en filosofie. Bijna vijftig procent van u is het met deze kritiek eens. „Filosofie, cultuur en geschiedenis zijn net zo belangrijk als andere vakken.” Een respondent schrijft: „Universiteit komt van ’universitas’, dat betekent ’algemeenheid’. Het is dus de bedoeling dat je alles kunt studeren.”

Mes

De andere helft van u vindt het echter prima dat het mes gaat ’in onnozele studies’. „Gezeur, talenstudies als Noors en Albanees zijn nergens voor nodig”, luidt een reactie.

De studenten voeren ook actie voor inspraak en democratie. Ook hierover zijn uw reacties verdeeld. Ongeveer de helft van u meent dat de studenten nergens over hoeven mee te praten. „Waarom zou de universiteit democratisch moeten zijn? Studenten klooien maar wat aan.” De andere helft vindt democratie in het hoger onderwijs goed. „De arrogantie van de macht moet worden doorbroken.”

Het innemen van het Maagdenhuis, het bestuursgebouw van de Universiteit van Amsterdam, gaat de meesten van u echter te ver. „Protesteren mag altijd maar dat moet wel redelijk zijn.” Een lezer schrijft: „De studenten de kosten laten betalen en hun recht op studie ontnemen. Dat zal ze leren.”

Een aantal lezers heeft een opvallende historische observatie: „De bestuurders van nu waren de bezetters in de zestiger jaren, zij protesteerden toen ook. Ze hebben daar dus niks van geleerd, ze zijn nu net zo arrogant als de bestuurders toen”, constateert er eentje. Een ander schrijft: „De toenmalige Maagdenhuis-bezetters uit de jaren zestig trekken nu aan de touwtjes. Zijn ze hun idealen van toen kwijt?”