Nieuws/Wat U Zegt

'De visie van het kabinet geeft de toekomst een rouwrandje'

Uitslag Stelling: Liever meer ambitie

Door door Martine de Vente

"Visieloos", dat was het oordeel van de oppositiepartijen en belangengroepen van werknemers en werkgevers over de troonrede en de miljoenennota. Ook veruit de meeste deelnemers aan de Stelling van de Dag vinden de plannen die het kabinet dinsdag presenteerde niet getuigen van toekomstperspectief.

"Ik had wel een ambitieuzere miljoenennota willen horen", merkt een van hen op. Volgens de miljoenennota is er een beetje lastenverlichting, maar een drastische belastingverlaging komt er in 2015 in ieder geval niet.

Veel politieke partijen en maatschappelijke organisaties vinden juist dat lastenverlichting voor de burger zou kunnen helpen de economie weer op gang te helpen. Dat denkt bijna driekwart van de stemmers ook. "Schaf toeslagen af en verlaag de belastingen en accijnzen."Het verweer van het kabinet is dat het de afgelopen twee jaar wel de zorg en de woningmarkt heeft hervormd. Het vermoeden is dat Rutte en de zijnen eerst de effecten van deze maatregelen willen afwachten, alvorens nog meer heftige zaken zoals een belastinghervorming door te voeren.

Doorpakken

Iets meer dan de helft van de stemmers is tegen een dergelijke pas op de plaats en vindt dat het kabinet juist moet doorpakken met het opnieuw uitvinden van andere stelsels, zoals het belastingstelsel.

Volgens opiniepeilers heeft het kabinet meer vertrouwen gekregen van de burgers. Dat is iets dat veruit de meeste stemmers hogelijk verbaast. Sterker, driekwart zou willen dat het kabinet valt. "De visie van het kabinet geeft de toekomst een rouwrandje", schrijft een stemmer met een verwijzing naar het begin van de troonrede.

Emile Roemer van de SP vond het kwalijk dat in de troonrede, noch in de miljoenennota armoede en armoedebestrijding voorkwamen. En dat terwijl volgens hem een miljoen mensen onder de armoedegrens leven. Driekwart van de stemmers is het met hem eens. "Waarom geen plan om voedselbanken over drie jaar overbodig te maken?"

Een van de deelnemers vindt echter niet dat 'onze' armoede zo veel aandacht verdient. "Ik vind armoede iets dat je ziet op televisie en niet wat zich hier afspeelt."

Veel ouderen maken zich na de miljoenennota nog meer zorgen dan ze al deden, zo blijkt uit talrijke reacties. De hervormingen in de zorg gaan velen aan het hart.

Thuiszorg

"Hoe kun je nou verzorgingshuizen sluiten en tegelijkertijd bezuinigen op de thuiszorg?", vraagt een deelnemer zich af. Toch zijn er ook stemmers positief: "Ik ben 83 jaar en ik heb het nog nooit zo goed gehad als nu."

Een belangrijk onderwerp in de kabinetsplannen is de bestrijding van de werkloosheid. Daar wil het kabinet tien jaar voor uittrekken. Honderdduizend banen erbij is het doel.

Toch denken veruit de meeste stemmers dat dit aantal niet haalbaar is. En stel dat de werkloosheid daalt, ook dan hebben we dat volgens hen niet aan het kabinet te danken.

Waar het kabinet wel iets aan moet doen, is de toestroom van vluchtelingen. Meer dan de helft van de stemmers vindt dat de grootse bedreiging voor Nederland.

Het kabinet verdedigt de plannen in de Algemene Beschouwingen, waar de oppositie altijd flink van zich laat horen. Toch denken de stemmers niet dat het spannend gaat worden. Van de oppositie vinden de stemmers vooral Wilders goed uit de verf komen en noemen ze Roemer als tweede beste oppositieleider.