Nieuws/Binnenland

Verpleeghuizen missen geld bij lange formatie

Druk op informatiepartijen

Door parlementaire redactie

Halbe Zijlstra (VVD), Premier Mark Rutte, Jesse Klaver (Groenlinks), Kathalijne Buitenweg (Groenlinks), informateur Edith Schippers, Pieter Heerma (CDA), Sybrand Buma (CDA), Alexander Pechtold (D66) en Wouter Koolmees (D66) tijdens het eerste gesprek met informateur Edith Schippers. Schippers gaat de mogelijkheid onderzoeken of er een kabinet kan worden gevormd met VVD, CDA, D66 en GroenLinks. Ze sprak als verkenner met alle lijsttrekkers over hun wensen.

Halbe Zijlstra (VVD), Premier Mark Rutte, Jesse Klaver (Groenlinks), Kathalijne Buitenweg (Groenlinks), informateur Edith Schippers, Pieter Heerma (CDA), Sybrand Buma (CDA), Alexander Pechtold (D66) en Wouter Koolmees (D66) tijdens het eerste gesprek met informateur Edith Schippers. Schippers gaat de mogelijkheid onderzoeken of er een kabinet kan worden gevormd met VVD, CDA, D66 en GroenLinks. Ze sprak als verkenner met alle lijsttrekkers over hun wensen.

ANP

Den Haag - Als de informatiebesprekingen te lang duren, kan er dit jaar geen extra geld naar de verpleeghuiszorg. Dat benadrukken PVV, SP en PvdA die daarmee de druk opvoeren bij de vier politieke partijen die met informateur Edith Schippers praten over een nieuw kabinet.

Halbe Zijlstra (VVD), Premier Mark Rutte, Jesse Klaver (Groenlinks), Kathalijne Buitenweg (Groenlinks), informateur Edith Schippers, Pieter Heerma (CDA), Sybrand Buma (CDA), Alexander Pechtold (D66) en Wouter Koolmees (D66) tijdens het eerste gesprek met informateur Edith Schippers. Schippers gaat de mogelijkheid onderzoeken of er een kabinet kan worden gevormd met VVD, CDA, D66 en GroenLinks. Ze sprak als verkenner met alle lijsttrekkers over hun wensen.

Halbe Zijlstra (VVD), Premier Mark Rutte, Jesse Klaver (Groenlinks), Kathalijne Buitenweg (Groenlinks), informateur Edith Schippers, Pieter Heerma (CDA), Sybrand Buma (CDA), Alexander Pechtold (D66) en Wouter Koolmees (D66) tijdens het eerste gesprek met informateur Edith Schippers. Schippers gaat de mogelijkheid onderzoeken of er een kabinet kan worden gevormd met VVD, CDA, D66 en GroenLinks. Ze sprak als verkenner met alle lijsttrekkers over hun wensen.

ANP

VVD, CDA, D66 en GL onderhandelen momenteel met elkaar over een nieuw kabinet. Aannemelijk is dat er ook gesproken zal worden over meer geld voor de verpleeghuiszorg. Daar wordt door de vier al volop op gehint en dat hebben de partijen ook in hun verkiezingsprogramma’s beloofd. PVV, SP en PvdA vrezen echter dat de partijen de boot zullen missen. Vóór eind mei moet er een bedrag worden ingeboekt, anders kan de ouderenzorg fluiten naar het broodnodige financiële injectie. Eind mei komt namelijk de Voorjaarsnota. Dat is de enige mogelijkheid om het extra geld nog in te kunnen boeken, wil het dit jaar nog worden ingezet.

„Dit is het moment. Zou u er vandaag al een begin mee willen maken?”, legde Henk Nijboer (PvdA) het nieuwe GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet het vuur aan de schenen. Zij gaf echter niet thuis. „Dit is niet het moment. Maar gelooft u mij als ik zeg: voor GroenLinks is meer geld voor de verpleeghuizen prioriteit.”

300 miljoen euro

Ook Lilian Marijnissen (SP) deed een poging. Volgens haar zou een bedrag van 300 miljoen euro, met het oog op alle verkiezingsprogramma’s, toch echt niet al te moeilijk moeten zijn. Maar ook Pia Dijkstra (D66) kon geen garanties afgeven. „Dat kunnen we niet nu regelen, maar de urgentie is ook aan de informatietafel bekend”, benadrukte zij.

Extra geld voor verpleeghuizen is hard nodig. Er is een schreeuwend tekort aan personeel, waardoor bewoners niet altijd de zorg krijgen die ze verdienen. Het geld moet meer mensen verlokken om in de zorg aan de slag te gaan.

De vraag is echter hoeveel geld er eigenlijk precies nodig is en hoe het moet worden ingezet. Eerder berekende het Centraal Planbureau dat om ongeveer twee miljard euro gaat.

Handen aan het bed

Een belangrijk rapport van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) moet echter nog komen. Dat rapport wordt aan het einde van de week verwacht. De hoop is dat ook de NZa met een bedrag komt, maar -liever nog - met een doorwrocht plan om zo snel mogelijk meer handen aan het bed te krijgen. Extra mensen opleiden bijvoorbeeld, kost tijd. En zomaar in het wilde weg veel geld in verpleeghuizen pompen, kan tot verkwisting leiden. Verwacht wordt dat de zorgautoriteit verschillende scenario’s op tafel zal leggen.

Een oplossing voor de verpleeghuiszorg kan het zijn als de informerende partijen VVD, CDA, D66 en GL een tussentijds besluit nemen over een extraatje voor deze sector. Daar wordt door Haagse bronnen ook al volop op gezinspeeld.

Demissionair staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid) kondigt aan dat hij nog een plan zal opstellen voor het nieuwe kabinet. In dat plan komt te staan hoe hij denkt dat de vacatures in de verpleeghuiszorg het snelst kunnen worden opgevuld.

De PvdA’er steekt het niet onder stoelen en banken dat ook hij verwacht dat VVD, CDA, D66 en GL snel met geld over de brug komen. „De bal ligt op de stip”, zegt hij tegen de partijen aan de informatietafel. Hij gaat ervan uit dat ze hem in het doel zullen jassen.