Nieuws/Nieuws

Vertel je bank de waarheid

Door Manno van den Berg

Hoe moeten de Nederlandse banken zich gedragen naar hun klanten en naar de samenleving? Hoe kunnen nieuwe schandalen en dure reddingsoperaties worden voorkomen? U heeft nog tot 9 mei de tijd om de banken over kwesties als deze uw mening te geven.

De Nederlandse banken willen een nieuwe weg inslaan en hebben daarvoor op 10 april een maatschappelijk statuut geschreven over toekomstgericht bankieren. Brancheorganisatie de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft daarbij op haar website iedereen uitgenodigd zijn mening en ideeën te geven. Financieel expert Rob Goedhart had er een hard hoofd in dat die boodschap consumenten bereikte, en heeft een actie opgezet om te zorgen dat de stem van klanten ook daadwerkellijk wordt gehoord. Inmiddels heeft hij al 600 reacties. 

 ,,Wie van de 'gewone mensen' buiten de financiële sector kent de NVB? Als die vereniging het dan zo belangrijk vindt dat er met de maatschappij gesproken wordt, waarom heb je dan nog geen brief of mail van je bank ontvangen waarin gezegd wordt dat 'de banken een maatschappelijke dialoog willen' ? Waarom starten de banken niet een grote campagne met uitgebreid onderzoek onder hun klanten?" Met name het laatste vindt Goedhart hard nodig.

,Het gevaar bestond dat de NVB richting Tweede Kamer mooi weer zou gaan spelen, omdat er weinig reacties uit de samenleving komen en daaruit de conclusie zou kunnen worden getrokken dat consumenten dik tevreden zijn" ,aldus Goedhart. Hij roept daarom consumenten op hun ideeën te melden en de totstandkoming van een goed onderzoek te steunen.  Dat kan via dit invulformulier. ,,De reacties zullen worden gebundeld en aangeboden aan de NVB."