Nieuws/Wat U Zegt

Alom onbegrip en woede over ’onzinnig en onnadenkend’ regeringsbeleid

Uitslag Stelling: ’Accijnzen snel omlaag!’

Door door Coosje Hiskemuller

De protesten tegen het Haagse accijnsbeleid worden steeds luider en de deelnemers aan de Stelling van de Dag sluiten zich daarbij aan. Bijna unaniem zeggen zij dat Den Haag het land ondermijnt. Het beleid vernietigt de economische structuur van de grensregio, vindt 96 procent. De accijnsverhoging is „ondoordacht, symbolisch en zonder consequenties te bezien” doorgevoerd.

De verhoging van de accijnzen op benzine, alcohol en tabak leiden in de grensprovincies tot een uittocht van mensen die nu aan de overkant van de grens gaan tanken en boodschappen doen.

De Bovag meldt dat er in de grensstreek vorige maand al 90 miljoen liter minder brandstof is getankt dan in januari vorig jaar. Naast pomphouders en winkeliers hebben recent ook de besturen van vijf provincies hun ongenoegen kenbaar gemaakt.

Volgens de regering gaat het om pijnlijke maar verantwoorde maatregelen, maar slechts vijf procent is het daarmee eens. Een stemmer uit het ’ja’kamp noemt het „prima, het geld moet ergens vandaan komen.” „Het is knudde, maar wat willen we dan?” schrijft een medestander.

„Nu boos anti roepen, maar geen verantwoordelijkheid willen dragen, siert het CDA niet”, verwijst hij naar fractieleider Buma, die dit weekeinde riep om accijnsverlaging. „Vertel dan ook even waar het geld dat misgelopen wordt dan vandaan moet komen.” Voor 92 procent van de deelnemers is dat nu al duidelijk: uit de zakken van de burger, in de vorm van extra belastingverhogingen.

Net als Buma vindt 96 procent dat de accijnsverhoging direct ongedaan moet worden gemaakt. De CDA-leider sprak van een ’strompelend’ kabinet, zonder visie en leiderschap. En dat blijkt 94 procent van de deelnemers uit het hart gegrepen. Een van hen lucht zijn hart: „Een zeer slecht kabinet, ik zal blij zijn als het weg is.”

Randstad

Algemeen bestaat de indruk dat Den Haag onvoldoende oog heeft voor de situatie in de grensprovincies. „Het kabinet bekommert zich alleen om de Randstad”, beaamt 71 procent.

„Alles voor de Randstad en de rest zoekt het maar uit!” roept een boze stemmer. „Eens keert zich dat tegen hen.” De oneerlijke concurrentie in de grensstreek is volgens bijna alle deelnemers door de overheid zelf gecreeerd. Velen wijzen echter op het feit dat het ooit andersom was: „Er is een tijd geweest dat buitenlanders naar onze pompstations en winkels kwamen en toen hoorden we die ondernemers ook niet dat ze zo veel geld verdienden!”

U bent het eens met de grensprovincies die de evaluatie van de tariefsverhogingen, die beloofd is voor deze zomer, niet willen afwachten. Een half jaar is te laat, zegt u de lokale bestuurders na. Minister Kamp vindt dat de mensen moeten wennen aan de nieuwe tarieven, en verwacht dat de situatie zich vanzelf normaliseert. Maar liefst 93 procent gelooft daar niets van.

Kwartje

Als de evaluatie uitwijst dat de accijnsverhoging een slechte zet is die niets goeds oplevert, zou de maatregel weer teruggedraaid worden, maar dat gelooft slechts 12 procent. „Het kwartje van Kok is ook niet teruggegeven”, aldus een argwanende stemmer.

De provincie Limburg pleit voor lagere tarieven naarmate de afstand tot de grens kleiner is. De meesten zien daar niets in. „De grensstreek moet niet het beleid willen dicteren.”

 Voor dat beleid heeft u overigens geen goed woord over. Politiek Den Haag „maakt heel Nederland kapot”, en hoe komt dat? „Ze leren nooit van eerder gemaakte fouten in Den Haag.”