• Home
  • Vakantie
  • Zorg & Gezin
  • Slim & Zuinig
  • Huis & Hypotheek
  • Werk & Inkomen
  • Sparen
  • Vermogen
  • Pensioen
  • Columnisten
  • Premium

Pensioenopbouw omlaag door akkoord

Bevat:
 

Strategie om te beleggen voor uw oude dag

 

10 handige tips voor meer pensioenopbouw

 

Ouderenorganisaties slaan alarm over stortvloed maatregelen

’Gepensioneerde nog veel harder geraakt’

De stortvloed van maatregelen rond de pensioenen zorgt ervoor dat het pensioen dat werknemers kunnen behalen, fors lager zal uitvallen. De korting kan oplopen tot een halvering, zo stellen de samenwerkende ouderenorganisaties.

 Lees verder
 

’Pensioenfederatie heeft niets geleerd’

Hogere buffers zijn nodig om er zorg voor te dragen dat pensioenfondsen het pensioen dat ze beloven ook daadwerkelijk uitkeren. Oppositiepartij D66 heeft geen goed woord over voor de alarmerende kritiek van de Pensioenfederatie.

 Lees verder
 

Bittere pil voor gepensioneerde

De nieuwe, strenge regels voor pensioenfondsen pakken rampzalig uit. Ouderen gaan in de komende jaren zes procent van hun koopkracht verliezen. Bij een gemiddeld pensioen loopt het verlies aan koopkracht op tot enkele honderden euro’s per jaar.

 Lees verder
 

'Lager pensioen door verantwoord beleggen is niet erg'

Principes mogen geld kosten, vindt bijna de helft van de Nederlandse pensioenfondsdeelnemers. Zij zouden genoegen nemen met een iets lager pensioen, als hun pensioenfonds voortaan de voorkeur geeft aan maatschappelijk verantwoorde investeringen.

 Lees verder
 

Dekkingsgraad pensioenfondsen loopt terug

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen zakte in juli met 0,7 procentpunt naar 110,6 procent, meldde onderzoeksbureau Aon Hewitt vrijdag. De fondsen ondervinden last van de crisis in Oekraïne en de renteverlaging door de Europese Centrale Bank (ECB).

 Lees verder
Bevat:
 

Nieuw pensioenprobleem doemt op!

Over enkele jaren worden veel werkgevers (maar ook de werknemers) geconfronteerd met een nieuw pensioenprobleem. De afwikkeling van de 15-jarenregelingen die in 2005/2006 in grote getalen onder de VPL-wetgeving tot stand zijn gekomen.

 Lees verder
 

Mogelijk forse pensioenterugval hogere lonen

De pensioenen van werknemers met een inkomen van boven een ton dreigen fors te dalen door de nieuwe fiscale regels van het kabinet. Het is nog maar de vraag of dit gecompenseerd kan worden met de nieuwe netto pensioenspaarregeling, die daarvoor in het leven wordt geroepen.

 Lees verder
 

Beleggingskosten pensioenfondsen onduidelijk

Pensioenfondsen geven nog altijd onvoldoende inzicht in hoe de kosten van het vermogensbeheer zijn opgebouwd. Dat concludeert de Autoriteit Financiële Markten (AFM) vrijdag op basis van 52 onderzochte jaarverslagen.

 Lees verder
 

Pensioenfederatie waarschuwt voor rentedomper

De Pensioenfederatie waarschuwt dat dekkingsgraden van pensioenfondsen in het derde kwartaal mogelijk lager zullen uitpakken door de aanhoudende dalende rente. Het gunstige effect van eventuele goede beleggingsrendementen zal hierdoor teniet kunnen worden gedaan, stelt de koepelorganisatie donderdag.

 Lees verder
 


Wat kunt u zelf doen voor beter pensioen?

 

Vanaf welke dag hebt u recht op AOW?

 

5 vragen over dalende dekkingsgraden

 

Pensioenfondsen staan er beter voor

De grote Nederlandse pensioenfondsen zijn er in het tweede kwartaal beter voor komen te staan. De vijf grote fondsen zagen hun financiële situatie verbeteren of op zijn minst stabiliseren. Donderdag maakten ze hun dekkingsgraden bekend, die aangeven in hoeverre ze aan hun verplichtingen kunnen voldoen.

 Lees verder
 

DGA-pensioen verkwanseld voor Europese begrotingsnorm!

Den Haag verkwanselt het pensioen voor directeur-grootaandeelhouders (DGA’s), alleen om maar te voldoen aan de Europese 3%-norm.

 Lees verder
 

Geen indexatie ABP door nieuwe regels

De aanpassing van de pensioenen aan de ontwikkeling van de lonen (de indexatie), zit er bij het ABP voorlopig niet in. De nieuwe, strikte rekenregels die het kabinet de pensioensector oplegt maakt het sowieso „vrijwel onmogelijk’’ dat het ABP de deelnemers nog zal compenseren voor pensioenverlagingen en gemiste indexaties uit het verleden.

 Lees verder
 

Te laat! Mijn ex heeft geen recht meer op een gedeelte van mijn pensioen!

Het blijft de gemoederen van veel ex-partners bezig houden op het moment dat een van beiden met pensioen gaat of al is en de echtscheiding al vele jaren achter hen ligt.

 Lees verder
 

Pensioenfondsen staan er weer wat beter voor

Nederlandse pensioenfondsen staan er een stuk rooskleuriger voor dan een jaar geleden. De gemiddelde dekkingsgraad stond eind juni op 114 procent, een stijging van 13 procentpunten ten opzichte van precies een jaar eerder. Dat blijkt uit dinsdag gepubliceerde cijfers van onderzoeksbureau Aon Hewitt.

 Lees verder
Bevat:
 

Inkomenssteun ouderen op de schop

Ouderen krijgen vanaf 1 januari volgend jaar - bovenop hun AOW - een inkomensondersteuning die afhankelijk is van het aantal jaren dat ze in Nederland hebben gewoond. De bestaande regeling om de koopkracht van ouderen wat bij te plussen, verdwijnt daarmee. Mensen met een volledige AOW-opbouw gaan er door deze nieuwe regeling niet op voor- of achteruit. Dat geldt voor circa 90 procent van de ouderen.

 Lees verder
 

Weinig vertrouwen in AOW

Werkende Nederlanders hebben bitter weinig vertrouwen in hun toekomstig pensioen. Bijna de helft van de werkende mensen is er niet zeker van dat zij ooit een AOW-uitkering zullen krijgen. Vooral jonge mensen zijn pessimistisch gestemd; het overgrote deel van hen weet niet of ze kunnen rondkomen als ze met pensioen gaan.

 Lees verder
 

'AFM, grijp in bij pensioenfonds Koopvaardij'

Toezichthouder AFM moet ingrijpen bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij. Het pensioenfonds kampt met tegenvallende rendementen en is niet helder over de kosten die het maakt.  

 Lees verder
 

Pensioenindexatie verder weg bij nieuw FTK

Volledige indexatie van de pensioenen wordt de komende jaren moeilijker. Pensioenfondsen mogen pas tot (gedeeltelijke) aanpassing aan de inflatie overgaan als zij een dekkingsgraad van 110% hebben. Bovendien moeten de fondsen grotere reserves opbouwen.

 Lees verder
 

Verdeelde reacties op nieuwe pensioenregels

Politieke partijen reageren verdeeld op nieuwe, strengere regels die staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) wil hanteren voor pensioenfondsen. De regels moeten vanaf volgend jaar zorgen voor meer rust en stabiliteit en voor een eerlijker verdeling van de pensioenrisico's over de generaties.

 Lees verder
 


17.1 °C
O2
 
files 156
234 km.
Beurs AEX
AEX 413.19
+ / - +0.06%
Populair
Actueel
Tips van redactie

Stelling OverGeld

‘Gepensioneerden moeten niet klagen over uitblijven van indexatie’


Verstuur