• Home
  • Vakantie
  • Zorg & Gezin
  • Slim & Zuinig
  • Huis & Hypotheek
  • Werk & Inkomen
  • Sparen
  • Vermogen
  • Pensioen
  • Columnisten
  • Premium

Pensioenopbouw omlaag door akkoord

Bevat:
 

Strategie om te beleggen voor uw oude dag

 

10 handige tips voor meer pensioenopbouw

 

Nieuw pensioenprobleem doemt op!

Over enkele jaren worden veel werkgevers (maar ook de werknemers) geconfronteerd met een nieuw pensioenprobleem. De afwikkeling van de 15-jarenregelingen die in 2005/2006 in grote getalen onder de VPL-wetgeving tot stand zijn gekomen.

 Lees verder
 

Mogelijk forse pensioenterugval hogere lonen

De pensioenen van werknemers met een inkomen van boven een ton dreigen fors te dalen door de nieuwe fiscale regels van het kabinet. Het is nog maar de vraag of dit gecompenseerd kan worden met de nieuwe netto pensioenspaarregeling, die daarvoor in het leven wordt geroepen.

 Lees verder
 

Beleggingskosten pensioenfondsen onduidelijk

Pensioenfondsen geven nog altijd onvoldoende inzicht in hoe de kosten van het vermogensbeheer zijn opgebouwd. Dat concludeert de Autoriteit Financiële Markten (AFM) vrijdag op basis van 52 onderzochte jaarverslagen.

 Lees verder
 

Pensioenfederatie waarschuwt voor rentedomper

De Pensioenfederatie waarschuwt dat dekkingsgraden van pensioenfondsen in het derde kwartaal mogelijk lager zullen uitpakken door de aanhoudende dalende rente. Het gunstige effect van eventuele goede beleggingsrendementen zal hierdoor teniet kunnen worden gedaan, stelt de koepelorganisatie donderdag.

 Lees verder
 

Pensioenfondsen staan er beter voor

De grote Nederlandse pensioenfondsen zijn er in het tweede kwartaal beter voor komen te staan. De vijf grote fondsen zagen hun financiële situatie verbeteren of op zijn minst stabiliseren. Donderdag maakten ze hun dekkingsgraden bekend, die aangeven in hoeverre ze aan hun verplichtingen kunnen voldoen.

 Lees verder
 

DGA-pensioen verkwanseld voor Europese begrotingsnorm!

Den Haag verkwanselt het pensioen voor directeur-grootaandeelhouders (DGA’s), alleen om maar te voldoen aan de Europese 3%-norm.

 Lees verder
 

Geen indexatie ABP door nieuwe regels

De aanpassing van de pensioenen aan de ontwikkeling van de lonen (de indexatie), zit er bij het ABP voorlopig niet in. De nieuwe, strikte rekenregels die het kabinet de pensioensector oplegt maakt het sowieso „vrijwel onmogelijk’’ dat het ABP de deelnemers nog zal compenseren voor pensioenverlagingen en gemiste indexaties uit het verleden.

 Lees verder
 

Te laat! Mijn ex heeft geen recht meer op een gedeelte van mijn pensioen!

Het blijft de gemoederen van veel ex-partners bezig houden op het moment dat een van beiden met pensioen gaat of al is en de echtscheiding al vele jaren achter hen ligt.

 Lees verder
 

Pensioenfondsen staan er weer wat beter voor

Nederlandse pensioenfondsen staan er een stuk rooskleuriger voor dan een jaar geleden. De gemiddelde dekkingsgraad stond eind juni op 114 procent, een stijging van 13 procentpunten ten opzichte van precies een jaar eerder. Dat blijkt uit dinsdag gepubliceerde cijfers van onderzoeksbureau Aon Hewitt.

 Lees verder
Bevat:
 

Inkomenssteun ouderen op de schop

Ouderen krijgen vanaf 1 januari volgend jaar - bovenop hun AOW - een inkomensondersteuning die afhankelijk is van het aantal jaren dat ze in Nederland hebben gewoond. De bestaande regeling om de koopkracht van ouderen wat bij te plussen, verdwijnt daarmee. Mensen met een volledige AOW-opbouw gaan er door deze nieuwe regeling niet op voor- of achteruit. Dat geldt voor circa 90 procent van de ouderen.

 Lees verder
 

Weinig vertrouwen in AOW

Werkende Nederlanders hebben bitter weinig vertrouwen in hun toekomstig pensioen. Bijna de helft van de werkende mensen is er niet zeker van dat zij ooit een AOW-uitkering zullen krijgen. Vooral jonge mensen zijn pessimistisch gestemd; het overgrote deel van hen weet niet of ze kunnen rondkomen als ze met pensioen gaan.

 Lees verder
 

'AFM, grijp in bij pensioenfonds Koopvaardij'

Toezichthouder AFM moet ingrijpen bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij. Het pensioenfonds kampt met tegenvallende rendementen en is niet helder over de kosten die het maakt.  

 Lees verder
 

Pensioenindexatie verder weg bij nieuw FTK

Volledige indexatie van de pensioenen wordt de komende jaren moeilijker. Pensioenfondsen mogen pas tot (gedeeltelijke) aanpassing aan de inflatie overgaan als zij een dekkingsgraad van 110% hebben. Bovendien moeten de fondsen grotere reserves opbouwen.

 Lees verder
 

Verdeelde reacties op nieuwe pensioenregels

Politieke partijen reageren verdeeld op nieuwe, strengere regels die staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) wil hanteren voor pensioenfondsen. De regels moeten vanaf volgend jaar zorgen voor meer rust en stabiliteit en voor een eerlijker verdeling van de pensioenrisico's over de generaties.

 Lees verder
 

Karig pensioen voor alleenstaande vrouw

Ruim honderdduizend alleenstaande oudere vrouwen ontvangen naast hun AOW minder dan 250 euro aan aanvullend pensioen. Van alle huishoudens met zo'n karig extra pensioen is 65 procent een alleenstaande vrouw.

 Lees verder
 


Wat kunt u zelf doen voor beter pensioen?

 

Vanaf welke dag hebt u recht op AOW?

 

5 vragen over dalende dekkingsgraden

 

Pensioenfondsen in drie jaar niet zo gezond als nu

De kassen van pensioenfondsen zijn weer goed gevuld. De gemiddelde dekkingsgraad steeg in mei naar 112 procent, het hoogste niveau in ruim drie jaar. De stijging in mei komt vooral door goede rendementen van pensioenfondsen op de financiële markten en de lagere kapitaalmarktrente.

 Lees verder
 

'Deeltijdpensioen wordt gemeengoed'

Aanzienlijk minder werknemers zullen er in de toekomst voor kiezen om van de ene op de andere dag met pensioen te gaan. Als de pensioendatum in zicht komt, gaan zij eerder minder uren per week werken. Ook blijft een grote groep gedeeltelijk doorwerken na hun 67e verjaardag.

 Lees verder
 

Zzp'ers krijgen pensioenfonds

Zelfstandigen zonder personeel krijgen vanaf januari een eigen pensioenfonds. Zij kunnen op vrijwillige basis deelnemen via een contract voor onbepaalde tijd.

 Lees verder
 

Regels voor AOW en samenwonen versoepeld

AOW'ers die veel dingen samendoen maar ieder een eigen (huur)woning hebben, gelden niet meer als samenwonend. Ze ontvangen daardoor altijd de hogere AOW-uitkering voor alleenstaanden.

 Lees verder
 

Dijsselbloem: Exit pensioenfonds mag

Minister Dijsselbloem (Financiën) wil dat Nederlanders zélf kunnen kiezen aan welk pensioenfonds men deelneemt.

 Lees verder
 

Pensioen: beloofd is beloofd!

In haar column van begin juni schreef mijn collega Henny van den Hurk al over de vraag of u recht hebt op een waardevastpensioen. In deze column voeg ik daar graag ‘Beloofd is beloofd’ aan toe. Ongeacht de harde juridische kant en misschien de ‘gewoonte’, moet u ook ‘beloofd is beloofd’ niet uit het oog verliezen.

 Lees verder
 

D66 op bres voor extraatje minima

Werkenden met een laag inkomen en ouderen met alleen AOW dreigen een eenmalig extraatje dat hen door het kabinet in het vooruitzicht is gesteld mis te lopen. Alleen mensen in de bijstand krijgen de bonus van staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) automatisch op hun rekening gestort.

 Lees verder
 

Wat vrouwen kunnen doen voor een beter pensioen

Vrouwen ontvangen gemiddeld de helft minder aanvullend pensioen dan mannen. Naast de AOW kregen mannen in 2012 €17.300 per jaar, vrouwen slechts €8400. Hoewel emancipatie op de werkvloer toeneemt, is de pensioenkloof tussen mannen en vrouwen nog altijd erg groot. Hoe kunnen vrouwen dit gat dichten? Drie experts aan het woord.

 Lees verder
 

Is uw pensioen wel waardevast?

Die vraag zullen veel mensen zich inmiddels stellen. Heb ik ieder jaar recht op een vaste verhoging van mijn pensioen? Of juist niet? En geldt dit alleen maar als ik met pensioen ben, of ook als ik nog niet met mijn pensioen ben, maar ik pensioenaanspraken heb opgebouwd bij een vorige werkgever? Worden die waardevast gehouden? Een heleboel vragen die deze dagen alleen maar actueler lijken te worden.

 Lees verder
 

Minder AOW door zoon die nog bij ouders woont?

Mijn vrouw en ik ontvangen beiden AOW. Onze volwassen zoon woont nog bij ons. Worden wij gekort op onze AOW als de kostendelersnorm wordt ingevoerd?

 Lees verder
 


24.6 °C
ZW3
 
files 177
183 km.
Beurs AEX
AEX 398.82
+ / - -1.35%
Populair
Actueel
Tips van redactie

Stelling OverGeld

‘Ondanks de historisch lage rente, blijf ik gewoon sparen’


Verstuur