• Wat U Zegt
  • Brief aan de redactie
  • Wat Wilt U Weten
  • Stelling van de Dag
  • Over Wat U Zegt

Uitslag Stelling: We slaan door met regels

Mail naar de redactie

Iets te melden? Iets te vertellen? Mail naar de redactie van Wat U Zegt via redactie@wuz.nl.  
 

'Referendum gaat over meerdere problemen'

De stem van M. van den Berg over het associatieverdrag met Oekraïne wordt mede bepaald door de antwoorden die politici vinden op andere politieke problemen, zoals het Griekse probleem en de vluchtelingenkwestie. Stelt u zich net zo op als deze lezer? We kijken uit naar uw antwoord.
 

'Reclame code commissie, grijp in'

De reclame code commissie zou ervoor moeten zorgen dat het reclamespotje van het erotisch postorderbedrijf Pabo pas na acht uur 's avond op tv wordt vertoond, vindt Mw. Noordzij. Bent u het met haar eens?  We vernemen graag uw reactie.
 

'Laat Joran van der Sloot in Peruaanse cel blijven'

Alle Tamminga vindt dat er geen aandacht moet worden besteed aan het aanbod van Joran van der Sloot om openheid te geven over de verdwijning van Natalee Holloway. Volgen hem moet de wegens moord veroordeelde Nederlander gewoon in zijn Peruaanse cel blijven zitten. Bent u het met deze lezer eens? Reageer gerust.

 

Pluis HELDERE VOORLICHTING

 

 

DIT VIND IK LEUK

Bij de firma Klevering kocht ik twee kop en schotels als cadeau voor mijn vriendin in Engeland. Helaas bleek bij aankomst in London een schotel gebroken te zijn.  
 

Ze laten ons betalen voor hun fouten

De miljarden die de wereldleiders voor Syrië beloven, komen uit de zak van de belastingbetalers, stelt Gerrit Jan van der Duim. De belastingbetalers draaien volgens hem op deze manier op voor de fouten die de leiders hebben gemaakt in hun Midden-Oostenpolitiek.  Bent u het met deze lezer eens? We kijken uit naar uw mening.
 

Geesteszieke staat alleen

Het komt door de bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg dat er steeds meer verwarde mensen zoals Bart van U, de verdachte van de moord op Els Borst, op straat lopen, betoogt Jeanne Dijkstra. Als politici geschokt reageren op de bekentenis van Bart van U, is dat volgens deze lezeres hypocriet omdat zij zelf verantwoordelijk zijn voor deze besparingen. Bent u het met Jeanne Dijkstra eens?  We horen graag uw reactie.
 

‘Dit is politiek-correct carnaval’

Brabantse carnavalsorganisaties leggen carnavaltoeristen uit hoe je te gedragen in een folder die verspreid wordt door vvv's en bij asielzoekerscentra. Dit kan niet op ieders steun rekenen.  
 

Claim filmindustrie vanwege piraterij

De Nederlandse staat moet een einde maken aan het straffeloos illegaal downloaden van films, eisen de Nederlandse filmproducenten. Zij lijden door deze 'piraterij' een miljard euro schade. Vindt u dat de overheid het downloaden van rolprenten moet aanpakken? Reageer gerust.
 

Moet overheid illegaal downloaden films aanpakken?


Verstuur

Uitstoottest onhaalbaar

De uitstoottest voor auto's is totaal onuitvoerbaar, meent Ruud Metzelaar. En het verloop van de tests zal volgens hem straks bij de fabrikanten weer volledig bekend zijn zodat zij de auto's weer optimaal kunnen afstellen. Deelt u het standpunt van deze lezer. We zien uw reactie graag tegemoet.
 

Scheiden van afval slaat door

Afval laten ophalen of wegbrengen is zo'n ingewikkeld karwei geworden dat D.vd Leede wel begrijpt dat sommige mensen hun troep in de natuur dumpen. Deelt u het standpunt van deze lezer? Geef gerust uw mening.  
 

Grens is nu wel bereikt

Net als in het verleden bij autochtonen dient er nu bij immigranten op aangedrongen te worden aan gezinsplanning te doen, meent C.A van der Niet. Bent u het met deze lezer eens? Wij horen graag uw mening.  
 

‘Prijskaartje voor programma’s van de publieke’

Lezer Willem van der Werff vindt de huidige discussie over de mediawet interessant. De publieke omroep en de NPO in het bijzonder. De kosten voor het maken van programma's moeten eens goed tegen het licht gehouden worden, vindt hij en hij maakte alvast een lijstje. Wat hem betreft krijgt elk programma een prijslabel, waarmee inzichtelijk gemaakt wordt wat de kosten zijn. Ergert u zich ook wel eens aan 'dure programma’s'?
 

‘Ouderen in de kou’

“Mijn man (86) kan niet goed de trap meer op. Een traplift was de oplossing. Bij navraag om informatie, blijkt dat je geen cent tegemoetkoming krijgt”, schrijft Mevrouw L.J van Herk-Mol. Dat de overheid ouderen stimuleert zo lang mogelijk thuis te wonen, gaat er bij deze lezer niet in. “Het is een ordinaire bezuinigingsmaatregel. Het voelt als een soort diefstal door de overheid.” Herkent u dit gevoel?
 

‘Belastingbetaler draait er voor op’

Lezer H.P. Deeleman maakt zich zorgen om belastingverhogingen die 'ongetwijfeld' aanstaande zullen zijn. “Hoeveel miljard denkt onze regering uit te trekken voor inburgeren, uitkeringen, gezondheidszorg, latere pensioenen en alle toeslagen voor de migranten”, vraagt hij zich af. Maakt u zich ook zorgen?
 

‘Wij hebben niets te vertellen’

Lezer H. Robért heeft weinig fiducie in de uitkomst van het referendum over het associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne. “Als wij het wagen om ‘Nee’ te stemmen tegen het verdrag met Oekraïne, dan wordt Amerika boos. Ons ‘Nee’ zal niet veel uitmaken, want dan draait de regering het wel om in een ‘Ja’.” Heeft u er meer vertrouwen in dat uw stem telt?
 

'Stop met de aanleg van moerassen'

"Wat veel mensen niet weten is dat waterschappen er een gevaarlijke hobby op na houden: het vernatten van de natuur", waarschuwt J.D.G. van der Burg. "Zij vormen natuurgebieden om in zgn. ’natte natuurparels’, een ander woord voor zompige moerassen." Volgens Van der Burg slechts een broedplaats voor muggen die vreselijke ziektes kunnen overbrengen, zoals het zikavirus. Wat denkt u?
 

'Beter achteraf betalen'

Anky van Grunsven zegt dat het in de sport de spuigaten uitloopt met matchfixing, doping en vals spel. ( Tel.3/3). "Zij vraagt zich af: 'Wat is er met de sport aan de hand?' Het antwoord lijkt mij simpel: het is het grote geld dat door vele sporters verdiend kan worden", zegt A. Schipperijn. Bent u het met deze lezer eens? We horen graag uw mening.
 

'Signaleren kan iedereen'

Burgemeesters zijn genoodzaakt steeds vaker gebruik te maken van stadswachten, boa’s en particuliere beveiligers in het kader van de handhaving van de openbare orde (Tel. 3/2). "Signaleren kan iedereen doen en met de moderne communicatiemogelijkheden. Daarna kunnen signalen worden beoordeeld en kan worden besloten om handhavend op te treden", vindt Hylke J.A.S. Tromp. "Een prima basis voor stadsbeheer." Bent u het hiermee eens.  
 

‘Kijk meneer Rutte, zo moet dat…’

Nadat de Britse premier Cameron heeft ingezet op een deal met de EU, sporen veel Nederlanders premier Rutte aan hetzelfde te doen.Dat is het onderwerp in Wat U Zegt.  
 

’Hadden wij maar zo’n premier’

De Britse premier David Cameron krijgt een voet tussen de deur in Brussel. De EU en de Britten zijn het eens over een ‘rode kaart’, waarmee EU-wetgeving kan worden tegenhouden of veranderingen geëist kunnen worden. ( Tel. 2/2). Felicitaties aan het adres van Cameron zijn zeker op zijn plaats”, vindt Rob de Jonge. „Jammer dat Nederland geen premier heeft die een dergelijke superdeal kan regelen.” Wat vindt u?
 

’Accepteer dat men blijft komen’

Het indammen van de vluchtelingenstroom uit Syrië heeft de hoogste prioriteit binnen politiek Europa. Realistisch? Steven van der Bles denkt van niet. “Het zou beter zijn de situatie te accepteren en ons af te vragen hoe we die situatie tegemoet willen treden en ons daarop voor te bereiden. Het gebeurt namelijk gewoon.” Bent u het hiermee eens? We horen graag uw mening.
 

'Met pappa naar het strand’

Lezer Remco heeft begrip voor vluchtende ouders met kinderen en zou er in tijden van oorlog ook alles aan doen om het vege lijf en dat van zijn zoon te redden. “Het is niet dat aspect van de exodus dat mijn onbegrip geniet. Mijn onbegrip begint aan het strand. Het strand dat uitzicht geeft op een beter leven, ingefluisterd door gewetenloze mensensmokkelaars. Stop!” Wat vindt u?
 

'Achilleshiel van kabinet'

"We zijn weer twee schilderijen rijker à 80 miljoen euro. Hebben we deze wel nodig",vraagt Nico Willemse zich af. "Hoeveel mooie schilderijen zullen hier wel niet zijn opgeslagen die nog nooit getoond zijn! De juiste prioriteiten stellen is de achillishiel van dit kabinet", vindt hij. Bent u het met hem eens?
 

‘Politie is schietschijf’

In Wat U Zegt luidde de stelling dinsdag ‘Politiesurveillant hoort bewapend te zijn’. 2000 agenten hebben aangegeven zich niet veilig te voelen zonder wapen. Wat vindt Nederland hiervan?  
 

“Illegalen redden het toch niet”

Terwijl het aantal vluchtelingen toeneemt, stijgt het aantal uitgeprocedeerden dat vertrekt nauwelijks. Een van de stellingen van de dag was dan ook ‘stop opvang illegalen’.En daar hadden genoeg mensen wat over te zeggen in Wat U Zegt.  
 
 

'Den Haag, doe iets voor ons!'

'Tijd voor een ander pensioenstelsel’ is een van de stellingen in Wat U Zegt. Doordat er weer kortingen dreigen in de pensioenfondsen laait de discussie hierover op. Veel emotionele reacties waren er op Twitter, Facebook en op onze website.  
 
6.6 °C
ZW6
 
files 289
169 km.
Beurs AEX
AEX 400.61
+ / - -3.22%