Nieuw! Elke maand
15 Premium artikelen gratis.
Registreer nu of log in en lees voortaan elke maand 15 Premium artikelen gratis.
Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!
premium

’Een van de beste legers ter wereld dreigt ten onder te gaan’

Uitslag stelling: krijgsmacht uitgekleed

10 OKT 2012 Ina Eggink

Hoe kan het dat we in Nederland de nog recente geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog nu al weer vergeten lijken te zijn? Ook toen waren er nauwelijks manschappen en geschikt materieel om ons land te verdedigen tegen de inval van de nazi’s, zo herinnert menigeen zich nog. „Dat kan zo weer gebeuren als we verder gaan met het inkrimpen van het defensiebudget”, zo waarschuwt u. Van de deelnemers aan de Stelling van de Dag roept dan ook 74% het nieuw te vormen kabinet op om te stoppen met bezuinigen op deze post.

„Er is de afgelopen decennia al zo verschrikkelijk veel bezuinigd op defensie. Er kan nu niets meer af. Dit is kortetermijnbeleid. We moeten naar de toekomst kijken”, zo luiden de verontruste geluiden. Ongerust bent u absoluut. Bijna twee derde van de deelnemers zegt zich niet meer veilig te voelen in Nederland als verder wordt bezuinigd op de defensie.

Rapport

Volgens een deze week gepresenteerd rapport van The Hague Centre for Strategic Studies wordt voorbij gegaan aan de toegevoegde waarde van het leger. „Voor het publiek zijn de baten van de krijgsmacht in tegenstelling tot de kosten onvoldoende zichtbaar. Het gevolg is dat het publieke en politieke debat vaak gaat over de hoogte van het defensiebudget en de krijgsmacht in oneliners als ’het is te duur’ en ’we hebben genoeg gedaan’ wordt weggezet”, zo staat te lezen.

Een derde van de deelnemers vindt dat ieder land zelf verantwoordelijk is voor het oplossen van zijn problemen en dat daarbij geen beroep gedaan moet worden op de inzet van het leger uit andere landen. Bijna de helft is het daar niet mee eens. Zij stellen dat we elkaar moeten helpen om de wereld veiliger te maken.

Het rapport refereert aan de inzet van de ’jongens en meiden’ van Defensie in Nederland ter ondersteuning van hulpdiensten en nationale en lokale overheden. In 2011 gebeurde dat 2226 keer. Iets dat bij 55% van de deelnemers aan de Stelling van de Dag niet bekend was.

Overigens is niet iedereen het er mee eens dat defensie deze keer de bezuinigingsdans zou moeten ontspringen. „We kunnen op dit moment het geld wel voor betere dingen gebruiken dan voor dure vliegtuigen”, zo meldt een van u. Iemand anders wijst op de sterk gestegen zorgkosten. „Zolang nog schaamteloos wordt bezuinigd op zieke mensen moet defensie er zeker ook aan geloven.” „Weg met al dat militarisme in de hele wereld!” klinkt het ferm uit uw mond. Daar staat tegenover dat velen vinden dat in een toenemende onveilige wereld een goed leger een noodzaak is.

Wie over defensie spreekt ontkomt er niet aan om de gevaren van het werk onder ogen te zien. Gedurende de verschillende missies zijn militairen om het leven gekomen. Ruim de helft van u noemt het respectloos tegenover de gesneuvelden om het defensiebudget nog verder in te krimpen.

Voorstanders van bezuinigingen hebben een aantal suggesties hoe met minder geld hetzelfde bereikt kan worden. „Laten we streven naar een Europees leger. Dat is veel efficiënter.” Iemand anders wijst naar de legertop. „Deze is topzwaar. Naar verhouding hebben we veel te veel dure generaals.”

Bodemloos

Hoewel menigeen van u zo snel mogelijk van het toestel de Joint Strike Fighter (JSF) zegt af te willen („een bodemloze put”), erkent 65% dat een leger zonder geavanceerd materieel weinig kan uitrichten.

Al met al vindt u dat de VVD de rug recht moet houden tegenover de PvdA en de komende regeerperiode niet mag korten op het budget van de krijgsmacht. „Het is tenslotte zo dat ook verzekeringen veel kosten. Tot je ze nodig hebt.”

Verder lezen?
Elke maand 15 premium artikelen gratis
Ik heb al een account / ik ben abonnee
Verder lezen?
U heeft deze maand 15 Premium artikelen gratis gelezen.
Tijd voor een abonnement!
18.5 °C
W4
Beurs AEX
AEX 519.5
+ / - +0.02%