19310
Columns

Demagogisch

De veroordeling van Geert Wilders was te verwachten gelet op de Europese rechtspraak. In tegenstelling tot de VS, waar ’free speech’ bijna heilig is, wordt de vrijheid van meningsuiting in Europa meer begrensd.

Dat bleek eerder in de zaak van de extreemrechtse Franse politicus Jean-Marie Le Pen. De oprichter van het Front National werd veroordeeld omdat hij meende dat burgers zich veiliger voelen als er minder moslims zouden zijn. Daarmee had hij zich gekeerd tegen een hele bevolkingsgroep.

Ook Wilders krijgt dat verwijt van de rechtbank, omdat hij met zijn ’minder Marokkanen’-uitspraak een bevolkingsgroep heeft weggezet als minderwaardig. Als de uitspraak standhoudt, kan Wilders in hetzelfde hokje geplaatst worden als Le Pen.

De vraag is wat de samenleving hiermee opschiet. Volgens de rechtbank is de norm duidelijk en staan politici niet boven de wet. Over dat laatste valt te twisten nu Wilders – met verwijzing naar zijn status als politicus – geen straf krijgt, terwijl anderen voor dezelfde misdrijven wel worden gestraft. Dat is krom.

De ’minder Marokkanen’-uitspraak was walgelijk, maar had beter bestreden kunnen worden in het publieke debat. De rechtszaal is niet de juiste plek.

Als volleerd demagoog weet Wilders de zaak nu naar zijn hand te zetten, waarbij een polarisatie dreigt tussen zijn achterban en de rechterlijke macht, een van de fundamenten van de democratie.