25428
Columns

Wereldvreemd

We zijn positief gestemd over onze eigen situatie, maar pessimistisch over de toekomst van Nederland. Dat stelt althans het Sociaal en Cultureel Planbureau, dat elk kwartaal de stemming onder de bevolking peilt. Slechts iets meer dan een kwart van de respondenten vindt dat we als land de goede kant opgaan.

Onvrede kan allerlei oorzaken hebben, maar bovenaan het zorgenlijstje staat het thema ’immigratie en integratie’. Vooral veel lager opgeleiden zijn negatief gestemd over open grenzen, de EU en globalisering. Verrassend is die constatering niet, aangezien deze groep het meeste last heeft van goedkope buitenlandse arbeidskrachten en de eigen buurt – in de woorden van SCP-onderzoeker Paul Dekker – heeft zien ’verkleuren’.

Overheid en bedrijfsleven moeten de ’concrete ellende van groepen mensen benoemen en waar mogelijk proberen op te lossen’, stelt Dekker terecht vast. Klagen over de opkomst van ’populistische’ partijen is zinloos zolang er niets aan de oorzaken wordt gedaan. Sommige politici hebben nog een lange weg te gaan. PvdA-minister Dijsselbloem stelde eerder deze maand dat vooral de problemen in de bankensector hebben geleid tot de opmars van het populisme. Het SCP is niet nodig om vast te stellen dat de bewindsman met die wereldvreemde analyse de plank volledig misslaat.