2629643
Columns

Sigrid Kaag ’Minister van Subsidie’

Tegenstemmen stil in machtsbolwerken

Geachte Sigrid Kaag, u gaf afgelopen zondag in Amsterdam de zgn. Abel Herzberg Lezing. Staat u me toe om daar enkele kanttekeningen bij te plaatsen?

Georganiseerd door o.a. Dagblad Trouw wordt sinds 1990 jaarlijks de Abel Herzberg Lezing gegeven ter herinnering aan deze Joodse schrijver. Als seculiere zionist was hij uiterst kritisch over Israëls politiek, maar over de noodzaak van het bestaan van het Joodse land bestond bij hem geen twijfel. Zijn beroemdste uitspraak luidde: ’Zonder Israël is elke Jood een ongedekte cheque’.

Arafat

In uw lezing benadrukt u het belang de thema’s van onze tijd te bespreken, maar u verzweeg dat uw bestaan jarenlang verweven is geweest met de kliek rond roverhoofdman Yassir Arafat, die het zionistische Israël wilde vernietigen. U moet getuige geweest zijn van de fraude, de corruptie, het geweld, het bedrog, veroorzaakt door de tribale elites waarvan uw Palestijnse man prominent lid was. Helaas geen woord hierover in uw lezing, die genoemd is naar een zionist.

Uw lezing heeft een curieuze, quasi-literaire vorm die het begrip van uw stuk behoorlijk verduistert. Dit lijkt me de samenvatting: u pleit fel voor de Europese eenwording omdat nationalisme en tribalisme tot oorlog leiden. Ook beweert u dat het lastig is om je uit te spreken over bepaalde onderwerpen, en waarschuwt u voor ’fake nieuws’. Ook zegt u dat er moed voor nodig is om je uit te spreken: „Wees niet stil! Wij zijn met velen. Onze stem is nodig.”

Maar, mevr. Kaag: de meeste media en politici pleiten toch voor Europese eenwording? De strijd tegen nationalisme is toch al decennia onderdeel van de agenda van de progressieve media en van de supranationale elites, net als het waarschuwen voor fake nieuws?

Uitspreken

De werkelijkheid laat precies het tegenovergestelde zien van wat u beweert: het is juist lastig om in het openbaar het standpunt uit te dragen dat de Europese supranationale elites ondemocratisch en autoritair een eenheid afdwingen. Wie durft te stellen dat het gevaarlijk is om het zelfbeschikkingsrecht van de Europese volken onder dwang van niet-gekozen Brusselse bureaucraten af te schaffen, wordt in de media direct afgebrand. Ofwel: de moed om je uit te spreken is juist nodig bij de mensen die het niet met uw standpunten eens zijn. De hele dag hoor ik in de media en politieke centra van Europa niets anders dan úw stem.

U zegt: „Als ik naar mijzelf mag kijken: Ik ben vrouw. Katholiek opgevoed. Een Nederlander. Mijn enige nationaliteit. Ik was diplomate en nu politica. Een echtgenote, en moeder van vier kinderen. (...) Soms word ik, vanwege mijn huwelijk en carrière, behandeld als vreemdeling in eigen land. En dan vraag ik me af: wie bepaalt dat eigenlijk? Wie de Nederlandse vreemdeling is, en wie niet?”

Maar mevr. Kaag: u bent toch heel lang weggeweest uit ons land? Natuurlijk wordt u dan door velen met enige afstand bekeken. En daarbij: u stond niet op de kieslijst van D66, u heeft niet geflyerd, niet aan discussies deelgenomen, niet op tv het D66-programma verdedigd, u was niet eens D66-lid, u was een onbekende vreemdeling.

U werd ’geparachuteerd’, zoals dat heet: u werd D66-lid toen een ministerspost opdoemde. U krijgt als ’vreemdeling’ 160.000 euro per jaar van het Nederlandse volk, plus onkosten, auto met chauffeur, allerlei voorrechten, en dan toch klagen dat u behandeld wordt als ’vreemdeling’ na decennialang in het buitenland te hebben gewoond en gewerkt?

U heeft de mooie post van ’minister van Handel’ gekregen. Mag ik zeggen dat ik dat, ondanks mijn respect voor u, bizar vind? U heeft geen ervaring met handel. U weet niet hoe het is om een bedrijfje of winkeltje te leiden, hoe het is om met producenten of afnemers te onderhandelen en ervoor te zorgen dat er voldoende inkomsten zijn om de huur te betalen. U heeft uw leven geleid in de gesubsidieerde wereld van de VN en hulporganisaties. U bent Minister van Subsidie.

Arena

U suggereert in uw lezing dat het zwaar is om uw waarheden te ventileren in de publieke arena waar volgens u nationalisten, racisten en antisemieten de boventoon voeren. Ik zie een heel andere publieke arena, eentje die beheerst wordt door de taboes van links, niet door die van extreemrechtse haters, die gelukkig slechts een marginale rol spelen.

Uw lezing heet „Wees niet stil, wij zijn met velen.” Maar in de instituties van de macht (Brussel, Den Haag, Hilversum) zijn de meeste tegenstemmen stil, ook al zijn ze ook met velen. Ik vind dus dat uw lezing onder al die semi-literaire tierelantijntjes een fake probleem aanroert: u en de uwen zijn niet stil maar propageren dag en nacht uw opvattingen en oordelen. U bent het establishment, u bent de macht, u maakt uw opponenten stil door het referendum af te schaffen.

Ik wens u veel wijsheid toe bij het verdelen van de subsidies. En mocht u in de buurt zijn, wees welkom voor een kop koffie.