41329
Columns

Finanscoop

Goed geluisterd

Beoogd voorzitter Han Busker van de FNV heeft deze week in zijn eerste interview zijn visie gegeven op de toekomst van de polder, de flexibilisering van de arbeidsmarkt en de verhoging van de AOW-leeftijd.

De oud-politieman geeft enerzijds aan dat hij samen met de werkgevers een goede analyse wil maken van de problemen op de arbeidsmarkt. Op die manier wil hij de vergaande flexibilisering aanpakken. Anderzijds geeft Busker aan dat de FNV blijft vasthouden aan de cao als instrument om zekerheid te bieden aan werknemers. Verder is het afschaffen van het algemeen verbindend verklaren van de arbeidsvoorwaarden onbespreekbaar voor de vakbond.

Busker maakt daarmee op een redelijke, milde toon zijn debuut in de polder. Hoe anders was dat toen Hans de Boer in de zomer van 2014 voorzitter werd van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Hij ging er met gestrekt been in en legde daarmee een bom onder het polderoverleg. Zijn boodschap aan de vakbonden was duidelijk: De Boer wijkt niet voor chantage, want 'zo doet Hansje geen zaken'.

De toon was meteen gezet. Toenmalig FNV-voorzitter Ton Heerts stookte het vuurtje enkele maanden na de aanstelling van De Boer nog maar eens op door sommige werkgevers ‘de criminelen van de arbeidsmarkt’ te noemen. De verhoudingen tussen de sociale partners verkeerden destijds op een dieptepunt.

Het over en weer geschreeuw heeft er echter niet toe geleid dat de problemen op de arbeidsmarkt werden opgelost. De flexibilisering zet in rap tempo door en het aantal uitzendkrachten, zzp’ers en payrollconstructies neemt toe. Volgens de vakbonden een bewuste keuze van de werkgevers die flex als verdienmodel zien. Maar het bedrijfsleven legt de schuld bij wet- en regelgeving, zoals de Wet Werk en Zekerheid en de loondoorbetaling bij ziekte, waardoor het te risicovol is om werknemers in vaste dienst te nemen.

Het spreekt daarom voor zich dat het de hoogste tijd wordt dat werkgevers en vakbonden samen strijden tegen wettelijke regelingen die in de praktijk anders uitpakken.

Vicevoorzitter Ruud Kuin van de FNV en CNV-voorzitter Maurice Limmen gaven onlangs de eerste voorzet door te stellen dat het poldermodel in gevaar komt als de flexibilisering van de arbeidsmarkt doorzet. VNO-voorzitter De Boer liet daarop weten de oproep van de vakbonden 'zeer serieus' te nemen. De werkgeversvoorman stelde verder dat de sociale partners moeten voorkomen dat ze elkaar het leven zuur maken. Busker heeft in ieder geval goed geluisterd naar De Boer.