59884
Columns

Schokkend

Niet alleen volwassen jihadisten die terugkeren uit IS-gebied vormen een terreurrisico. De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) kijkt ook naar kinderen die met hun ouders zijn meegegaan en mogelijk zijn getraind in de omgang met wapens en explosieven – nog los van pure indoctrinatie. Jongetjes van negen jaar worden al als een risico beschouwd.

Het is een schokkende constatering. Wanneer de kinderen eenmaal in het kalifaat wonen, kan de Nederlandse overheid niet veel meer uitrichten. Daarom is het een goede zaak dat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, verantwoordelijk voor de bestrijding van terrorisme, het uitreizen van diverse minderjarigen heeft weten te voorkomen door toepassing van het jeugdrecht.

Mislukt die preventieve aanpak en keren jongeren terug naar Nederland, dan is er sprake van een substantieel risico. Ze kunnen direct aanslagen plegen maar ook leeftijdsgenoten rekruteren voor het plegen van terreurdaden. Bij minderjarigen is de rol van de ouders en andere familieleden cruciaal. Jeugdzorginstellingen moeten daarom scherp in de gaten houden of kinderen bij terugkeer wel opgroeien in een omgeving die de beste garantie biedt op een normale terugkeer in de maatschappij. Treurig dat het moet, maar wel noodzakelijk.