61172
Columns

Waardevol

De economie groeit overtuigend en dus vloeit er meer geld naar Den Haag. De meeste politieke partijen staan te popelen om die extra middelen in te zetten voor extra uitgaven of lastenverlichting. Het Centraal Planbureau (CPB) berekent de effecten van de programma’s door: hoe pakken ze uit voor de groei, de arbeidsmarkt en schatkist?

De verschillen zijn groot, zo blijkt, en dus valt er echt wat te kiezen. Van de grote(re) partijen hebben de PVV en 50Plus er bewust voor gekozen hun plannen niet in de CPB-modellen te laten stoppen. De argumenten zijn bekend. De rekenmeesters kunnen weinig tot niets met immateriële zaken als veiligheid of behoud van identiteit. Hun model, hoe ingewikkeld ook, is per definitie een versimpeling van de werkelijkheid. Nog erger: door slim te sturen kunnen politieke partijen de uitkomsten beïnvloeden. En wat is de waarde van losse berekeningen in een land waar altijd compromissen moeten worden gesloten tussen meerdere partijen?

Het is allemaal waar. Maar de calculaties bieden op z’n minst een aardig inzicht in de mogelijke gevolgen van de diverse partijplannen, en dat is waardevolle informatie voor zowel kiezers als politici. Natuurlijk vergt de uiteindelijke keuze in het stemhokje een bredere afweging. Maar de kiezers zijn prima in staat die zelf te maken.