61184
Columns

TeleVisie

KNVB meet met twee maten

’We moeten ons gedragen naar de regels, die we elkaar hebben opgedragen.’ Was getekend Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal. Hij betoogt waarom clubs uit de Tweede- en Derde Divisie puntenaftrek krijgen van de ’onafhankelijke’ licentiecommissie. ’Onafhankelijk’ tussen haakjes, want vragen aan de licentiecommissie worden standaard beantwoord door een KNVB-functionaris.

Aan de andere kant worden amateurclubs, die in de statuten de amateurstatus hebben vastgelegd en geen contractspelers binden, door de KNVB onder druk gezet om die afspraken te schenden. Overtreed je als club de zelfopgestelde regels niet dan valt aan de toorn van Zeist niet te ontsnappen.

Houdt amateurclub VV Bladella vier jeugdleden aan afgesproken regels – verplicht verkopen van 25 loten à 1 euro – dan volgt direct een vermaning van de KNVB van meneer Van der Zee en een schrobbering op Twitter. Zonder de reikwijdte van zo’n actie te beseffen. Vrijwilligers die VV Bladella onder de KNVB-vlag draaiende houden, worden intussen ernstig bedreigd.

Regels voor de één gelden blijkbaar niet voor de ander. Iedereen is gelijk, maar de directie amateurvoetbal KNVB is iets meer gelijk dan anderen.

Bij veel amateurclubs neemt de ergernis over de voetbalbond en Van der Zee ernstige vormen aan. De klachten zijn doorgaans: er wordt tijdens sessies in het land geluisterd, geveinsd dat op- en aanmerkingen serieus worden genomen en vervolgens gebeurt er niets mee en doet de KNVB wat het wil. Gevolg: veel clubs kunnen zich nauwelijks vinden in de beleidskeuzes. Om toch draagvlak te creëren zet directeur Van der Zee een stukje op de KNVB-site dat alles uitkomst is van goede samenwerking met de clubs, heeft hij begrip voor andere standpunten en keert dan zijn rug toe.

Dit is structureel of het de voetbalpiramide betreft, invoering van Winnaars van Morgen, vernieuwing pupillenvoetbal, contractspelers of nieuwe voetbalkalender. Vooral de topamateurs voelen zich slecht vertegenwoordigd door de amateurdirectie en hekelen de onderdanigheid aan het profvoetbal.

Van der Zee, afkomstig van een brancheorganisatie en daarvoor werkzaam bij V&D en C&A, ontbeerde bestuurlijke voetbalervaring toen hij in april 2015 aantrad als directeur amateurvoetbal. Zo die er al was, verliest hij elke dag voeling met de achterban. Hij betoogt dat de herstelde voetbalpiramide een sieraad voor ons voetbal is. Daarbij de gegronde bezwaren bij de topamateurs uit Tweede- en Derde Divisie negerend.

Zij beklagen zich terecht over de competitievervalsende inbreng van tweede elftallen van profclubs, de ongelijke en nadelige promotie- degradatieregelingen voor amateurs, het gebrek aan spanning in een grote middengroep die vanaf januari nergens meer om speelt, het onoverzichtelijke wedstrijdprogramma, volledig scheeflopend aantal competitieduels, schrikbarend teruglopende bezoekersaantallen en zwaar tegenvallende (kantine)opbrengsten.

De KNVB is er om te helpen, wordt in Zeist geroepen. ’Ja, om je naar de knoppen te helpen’, zoals een amateurbestuurder het plastisch omschreef.