71954
Columns

Statistiek

De nationale studieschuld groeit met 55 euro per seconde, waarschuwt studentenorganisatie ISO. Juist hoger opgeleiden in de dop moeten weten dat dit soort statistieken weinig zinvol zijn. Het gaat er uiteindelijk om of studenten en oud-studenten in staat zijn hun gemiddelde schuld van circa 14.000 euro te voldoen. De suggestie dat studenten met het leenstelsel aan hun lot worden overgelaten, is in elk geval onjuist. Ze hebben 35 jaar de tijd om hun schuld af te lossen, de rente is zeer laag (de komende jaren nul procent) en als het tegenzit, kan de terugbetaling tijdelijk worden opgeschort. Bepaald geen commerciële voorwaarden dus.

Maar goed, schuld blijft schuld. Banken houden daar rekening mee zodra een afgestudeerde de woningmarkt wil betreden, klaagt het ISO. Daar staat tegenover dat een studie in de regel leidt tot een hoger inkomen en dus meer financiële ruimte – dat is nou juist de centrale gedachte achter het leenstelsel. De krappe woningmarkt voor starters heeft andere oorzaken en laat zich niet bestrijden met een bevriezing van het collegegeld, zoals het ISO wil. Studentenbond LSVb bepleit zelfs een verlaging. Maar studenten mogen best een deel van hun eigen studie betalen. Het is een verkeerde gedachte om langs deze weg het tekort aan studentenkamers dan wel starterswoningen op te lossen.