Entertainment/Cultuur
1672222758
Cultuur

Verschuivingen in verdeling cultuursubsidies

Orkater wel, Scapino Ballet niet

ITA, hier een scène uit ’Een klein leven’ met Ramsey Nasr en Maarten Heijmans, kan als het aan de Raad voor Cultuur ligt rekenen op nog eens tien procent extra subsidie bovenop het ’gewone’ bedrag.

ITA, hier een scène uit ’Een klein leven’ met Ramsey Nasr en Maarten Heijmans, kan als het aan de Raad voor Cultuur ligt rekenen op nog eens tien procent extra subsidie bovenop het ’gewone’ bedrag.

Orkater heeft jarenlang voor zijn voortbestaan moeten vechten, maar het muziektheatergezelschap krijgt nu dan toch weer subsidie als het aan de Raad voor Cultuur ligt. Al gaat dat dan wel weer ten koste van Silbersee en Veenfabriek. Vandaag bracht de Raad het advies uit voor de culturele basisinfrastructuur (BIS) 2021-2024.

ITA, hier een scène uit ’Een klein leven’ met Ramsey Nasr en Maarten Heijmans, kan als het aan de Raad voor Cultuur ligt rekenen op nog eens tien procent extra subsidie bovenop het ’gewone’ bedrag.

ITA, hier een scène uit ’Een klein leven’ met Ramsey Nasr en Maarten Heijmans, kan als het aan de Raad voor Cultuur ligt rekenen op nog eens tien procent extra subsidie bovenop het ’gewone’ bedrag.

Er mag dan een pandemie aan de gang zijn, de verdeling van de geldpotjes gaat gewoon door en er moesten pittige keuzes gemaakt worden om de in totaal bijna 200 miljoen euro per jaar aan cultuursubsidies te verdelen. De Raad voor Cultuur beoordeelde in totaal 107 van de in totaal 220 aanvragen positief, waarvan 55 van nieuwe aanvragers.

Met die nieuwkomers kiest de Raad voor een verschuiving naar nieuwe genres, maar de toekenningen zijn ook toegewezen tegen het licht van een betere geografische spreiding (lees; een minder grote concentratie op de Randstad) en meer rekening houdend met governance, fair practice, diversiteit en inclusie. Het percentage instellingen buiten de Randstad neemt toe van 31 naar 40 procent.

In de BIS komt (meer) ruimte voor musical, urban arts, muziekensembles, popmuziek, e-culture, regionale musea en ontwerp. In het genre musical heeft de Raad voor Cultuur een afweging gemaakt tussen MusicalMakers en het opnieuw opgerichte M-Lab. Uiteindelijk is de keuze gevallen op MusicalMakers, omdat deze instelling enkel oorspronkelijk Nederlands werk produceert en met al meer ervaren makers werkt, wat de mogelijke doorstroom naar de grotere podia eenvoudiger maakt. Door de bijdrage van de VandenEnde Foundation is de financiële basis bovendien sterk.

Van de huidige BIS-instellingen hebben er vijf een negatief advies gekregen. Dit zijn het Scapino Ballet Rotterdam (de Raad koos voor Club Guy & Roni dat een jonger publiek aan zou trekken), West, Theatergroep Kwatta, Frascati en het productiehuis van Theater Rotterdam.

De aanvragen van ITA (Amsterdam), Het Nationale Theater (Den Haag), Toneelgroep Oostpool (Arnhem) en het Noord Nederlands Toneel (Groningen) om als grote gezelschappen te worden aangemerkt, zijn gehonoreerd. ITA krijgt daar als het aan de Raad ligt, vanwege de internationale, toonaangevende positie van het gezelschap, nog eens tien procent bovenop om in te zetten voor verdere kwaliteitsverbetering. Er kunnen echter slechts vier groepen worden aangemerkt als groot gezelschap, waardoor Toneelgroep Maastricht nu buiten de boot valt. Het Limburgse gezelschap wordt aangeraden een nieuwe aanvraag in te dienen als middelgroot gezelschap.

Op Prinsjesdag maakt de cultuurminister, Ingrid van Engelshoven, bekend in hoeverre zij de adviezen van de Raad voor Cultuur overneemt.