Entertainment/Gossip
1695146872
Gossip

Uitspraak miljoenenstrijd RTL en Derek Ogilvie in februari 2022

Derek Ogilvie

Derek Ogilvie

Het gerechtshof in Leeuwarden wil op 1 februari 2022 uitspraak doen over een langslepend financieel conflict tussen Derek Ogilvie en RTL Nederland. Het medium en het mediabedrijf denken verschillend over de uitbetaling van de opbrengst van gezamenlijke theatershows.

Derek Ogilvie

Derek Ogilvie

Volgens Ogilvie (56) stond in contracten vermeld dat hij voor de shows tussen 2008 en 2016 62,5 procent zou krijgen van de bruto-opbrengst. Maar RTL betaalde hem uit op basis van de netto-opbrengst; pas na aftrek van de kosten. Volgens Ogilvie heeft hij nog recht op 3,8 miljoen euro.

De verdediging van RTL ontkent de ’onhandige fout’ in het contract niet, maar stelt dat het gaat om een ’slip of the pen’. Bovendien zou Ogilvie er tot 2016 nooit over zijn begonnen. De rechtbank gaf in 2018 RTL gelijk. Het hof in maart 2020 ook, maar dat betrof een tussenuitspraak; Ogilvie mocht nog extra bewijs aanleveren via getuigen. Deze verhoren hebben niks opgeleverd, aldus RTL dinsdag in het hof.

De advocaat van Ogilvie verzocht daarop het hof om terug te komen op de tussenuitspraak. Er zou te weinig naar de feitelijke tekst van de contracten zijn gekeken. Volgens de raadsman zijn bij de overeenkomsten telkens grote en kleine wijzigingen aangebracht door RTL, maar bleef de passage over de uitbetaling steeds staan. Daarmee is in zijn ogen door RTL goed naar elk nieuw contract gekeken, net als door de Belastingdienst. En dus naar de uitbetalingsregeling.

Intuïtief persoon

De advocaat benadrukte ook een ongelijke relatie tussen het ’winstgerichte’ RTL en Ogilvie. Volgens hem is Ogilvie geen zakenman, maar artiest. ’Een emotioneel, intuïtief persoon’ die ’blind vertrouwde op RTL’. De advocaat vermoedt dat RTL hem bewust financieel wilde benadelen.

Vooruitlopend op een mogelijk verlies in hoger beroep wil Ogilvie een duidelijk beeld hebben van de gemaakte kosten rond de theatershows. Hij probeert via de rechter inzage te krijgen in de boekhouding van RTL. Daarover is er op 7 december een zitting bij de rechtbank in Lelystad.

Ogilvie en RTL maakten van 2007 tot en met 2016 televisieprogramma’s. In 2008 kwamen er theatershows bij.