Nieuws/Entertainment
1856232
Entertainment

Parlement België akkoord over sanctie broer koning Filip

Prins Laurent moet 15 procent inleveren

Prins Laurent

Prins Laurent

Het Belgische parlement heeft ingestemd met het korten op de toelage van prins Laurent. Hij moet dit jaar 15 procent inleveren omdat hij zonder toestemming van de regering in militair uniform de viering van de negentigste verjaardag van het Chinees leger bijwoonde. 93 Kamerleden stemden voor en 23 stemden tegen de intrekking.

Prins Laurent

Prins Laurent

Vorige week ging een speciale commissie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers al akkoord met het sanctievoorstel van de regering. Daar hield de advocaat van de prins een pleidooi van bijna drie uur maar slaagde er niet in de commissieleden op andere gedachten te brengen. Daarna moest de Kamer zelf er nog mee instemmen.

Het bezoek aan China was bepaald niet de eerste keer dat Laurent, die zich verre moet houden van politiek, met zijn gedrag voor ophef zorgde.