Nieuws/Entertainment
1988639
Entertainment

Filip benadrukt belang van blijven herinneren

Koning Filip heeft woensdagochtend op de begraafplaats van Brussel het project 'Onze vergeten helden' geopend. Daarmee wordt aandacht gevraagd voor met name de verwaarloosde graven van gesneuvelde Belgische militairen. Het is de bedoeling dat die worden geadopteerd door 'peetouders' die af en toe het graf eens bezoeken en bloemen achterlaten.

Aan het einde van de Eerste Wereldoorlog in 1918 hebben veel Belgische gesneuvelden, op verzoek van hun familie, een laatste rustplaats gekregen in de eigen gemeente en niet op een militaire begraafplaats. Veel van die graven zijn tegenwoordig 'vergeten'. "Sommige graven van oud-strijders worden niet meer onderhouden omdat ze geen nakomelingen of naasten hebben, die daarvoor kunnen zorgen", aldus koning Filip.

Gezamenlijke herinnering

"Door aan peters en meters die geen rechtstreekse band hebben met de overledenen, de gelegenheid te geven om zich over een of meer van deze graven te ontfermen, smeden we nieuwe banden met het verleden en geven we onze geschiedenis als het ware een nieuw gezicht", zei de koning. "De gezamenlijke herinnering is van het allergrootste belang voor een samenleving. Het tonen van dankbaarheid maakt daar fundamenteel deel van uit."

"Elk van die soldaten heeft namelijk bijgedragen ons te maken tot wie we zijn. Hun leven is te vroeg afgebroken. Zij hebben zichzelf opgeofferd voor het vaderland, voor de toekomstige generaties en dus voor ieder van ons. Het is onze plicht dit te erkennen en hen eer te betuigen", stelde Filip in zijn openingstoespraak. "Het is belangrijk om ons te blijven herinneren, en om niet alleen de Geschiedenis met een grote G te blijven vertellen, maar ook de geschiedenis van de gewone soldaat die, vaak naamloos, is gesneuveld.”