Nieuws/Entertainment
2958789
Entertainment

Koning Carl Gustaf vraagt om enig geduld

De Zweedse koning Carl Gustaf heeft de Zweden in zijn kersttoespraak aangespoord enig geduld te hebben met de al maanden lopende regeringsvorming. „Misschien worden we een beetje ongeduldig. Maar zo werkt onze democratie: voor belangrijke kwesties moeten we de tijd nemen”, aldus de koning.

Hij keek in zijn in het Koninklijk Paleis opgenomen rede terug op tal van gebeurtenissen in het afgelopen jaar, zowel in Zweden als in de koninklijke familie. „Nog maar een paar dagen geleden vierden we de 75e verjaardag van de koningin. In de loop der jaren heeft de koningin hardnekkig en doelgericht gewerkt aan het verbeteren van de omstandigheden voor kwetsbare kinderen en jongeren, maar ook voor mensen met dementie”, memoreerde de koning.

Het was belangrijk en positief geweest om aandacht te kunnen schenken aan deze inspanningen, vond Carl Gustaf. Hij keek er naar uit nu een paar dagen de tijd te hebben voor zijn gezin, dat eerder in het jaar met weer een nieuw kleinkind werd uitgebreid. „De kleine prinses Adrienne. Het maakte ons erg blij!”

De koning stond uitgebreid stil bij de bosbranden die Zweden deze zomer troffen. „Er waren velen in ons land die grote offers brachten om de branden te bestrijden en de schadelijke gevolgen ervan te minimaliseren. Er geen gelukkige geen mensenlevens te betreuren, maar voor de getroffenen was het leed groot. Het waren buitengewone inspanningen die medewerkers en vrijwilligers samen ondernamen tijdens deze hete zomerweken. Ik wil daarom mijn diep gevoelde respect en dankbaarheid betuigen: dank u dat u er voor koos verantwoordelijkheid te nemen.”

Carl Gustaf wees op een aantal herdenkingen die in het afgelopen jaar plaatsvonden, zoals de invoering van het algemeen kiesrecht honderd jaar geleden en de troonsbestijging van de Fransman Jean Baptiste Bernadotte als koning Karl XIV Johan van Zweden in 1818. „We maken allemaal deel uit van iets dat groter is dan onszelf. In het afgelopen jaar zijn we er vaak aan herinnerd. Het kan een plaats zijn. Een verhaal. Of een missie. We zijn allemaal schakels in een keten. En we hebben allemaal een verantwoordelijkheid jegens hen die na ons komen”, zei de koning.