Nieuws/Entertainment
550779357
Entertainment

Nieuwe wet moet kindacteurs beschermen

Drew Barrymore brak al op 7-jarige leeftijd door met haar rol in E.T.

Drew Barrymore brak al op 7-jarige leeftijd door met haar rol in E.T.

De gouverneur van Californië, Gavin Newsom, heeft drie wetsaanpassingen getekend die misbruik van jong talent op filmsets moet tegengaan.

Drew Barrymore brak al op 7-jarige leeftijd door met haar rol in E.T.

Drew Barrymore brak al op 7-jarige leeftijd door met haar rol in E.T.

De eerste schrijft voor dat minderjarige acteurs een training volgen over seksueel wangedrag, zodat ze dat kunnen herkennen en weten wat ze moeten doen als dat hen overkomt. Een ouder of voogd moet ervoor tekenen dat de kinderen de online cursus hebben volbracht.

Een andere nieuwe regel is dat elk bedrijf dat meer dan vijf werknemers heeft en met minderjarigen werkt, een hr-medewerker aanwijst die wettelijk verplicht is elke verdenking van misbruik van kinderen door te geven aan de autoriteiten. Daarbij gaat het niet alleen om seksuele zaken, maar bijvoorbeeld ook verwaarlozing als een minderjarige aan zijn of haar lot wordt overgelaten.

In de derde wetsbepaling die Newsom tekende is vastgelegd dat werkende kindacteurs en de medewerkers die verantwoordelijk voor hen zijn de training elke twee jaar moeten volgen.