Nieuws/Entertainment
864097
Entertainment

Column Evert Santegoeds: Strikt Privé

Het nieuwe leven van Emily Bremers

Ze leek jarenlang de beste troef in handen te hebben om op een dag KONINGIN VAN NEDERLAND te worden, EMILY BREMERS.

De tandartsdochter die met WILLEM-ALEXANDER in Leiden studeerde, behoorde volgens de RVD ‘tot de uitgebreide vriendenkring van de Prins van Oranje.’ Maar iedereen die daar in de jaren negentig ook toe behoorde, wist dat zij daar een wel héél bijzonder plekje innam; de Emily over wie zo krampachtig gedaan werd, was zijn vriendin en aanstaande verloofde.

Woedend moet de Kroonprins geweest zijn toen Emily ten paleize werd gewogen en te licht bevonden. Een klein koningsdrama, voor hem en voor haar, waarin de liefde niet mocht zegevieren. De afloop is bekend. MÁXIMA verscheen ten tonele.

Emily Bremers trouwde een goede vriend van de Prins, van wie zij kortgeleden is gescheiden. In Den Haag bouwt zij nu een nieuw leven op. ‘Het gaat goed met me,’ zegt zij tegen PRIVÉ-verslaggever MATTHIJS ALBERS, die haar op een ochtend tegen het lijf loopt, als zij juist de vuilniszak buiten zet en haar zonen naar school gaat brengen.

Willem-Alexander en Máxima leggen op dat moment een staatsbezoek af aan Japan, waarmee het contrast op deze vroege ochtend niet groter kan zijn…

Koningin Máxima, die in vol ornaat uit de keizerlijke hofauto stapt, en Emily met fiets en die vuilniszak. Leest u deze week alles over het nieuwe leven van de afgewezen Koningin!

Dramatisch zijn de laatste ontwikkelingen in de zaak rond FRANK MASMEIJER, wiens bestaan in en buiten de gevangenis één grote puinhoop is geworden. En natuurlijk staan we stil bij de lijdensweg van HANS BREUKHOVEN, wiens ellende compleet is. Na zakelijke problemen én persoonlijke werd bij hem een van de gevaarlijkste vormen van kanker geconstateerd. Hans legt zo’n beetje de laatste hand aan zijn memoires. Ik gun hem en zijn familie van harte dat zijn boek dit voorjaar een ‘happy end’ mag krijgen.

Weekblad Privé is waar ook ter wereld te downloaden via de Privé-app voor de iPad.