Nieuws/Entertainment
964829229
Entertainment

Jelle Brandt Corstius toch vervolgd

Jelle Brandt Corstius

Jelle Brandt Corstius

De journalist Jelle Brandt Corstius moet zich alsnog voor de strafrechter verantwoorden voor het in de landelijke media en in een persbericht uiten van beschuldigingen van verkrachting. Dat heeft het gerechtshof Amsterdam dinsdag beslist.

Jelle Brandt Corstius

Jelle Brandt Corstius

Eerder had het Openbaar Ministerie besloten niet tot vervolging over te gaan. Tegen deze beslissing van het OM heeft Gijs van Dam, tegen wie de beschuldigingen gericht bleken maar die de aantijgingen ontkent, twee ’klachten wegens niet vervolgen voor een strafbaar feit’ ingediend bij het gerechtshof Amsterdam. Het hof heeft deze klachten gegrond bevonden.

„Wij zijn blij dat het hof de onbegrijpelijke beslissingen van de officier van justitie heeft teruggedraaid en wachten nu met vertrouwen de uitkomst van het strafproces af”, laat Peter Plasman, de advocaat van Gijs van Dam aan Privé weten.

Uitlatingen

Brandt Corstius deed zijn beschuldigingen in 2017 in diverse media. Hoewel hij nooit de naam van de vermeende verkrachter noemde, gaf hij wel de hint dat het ging om een man met wie hij bij het programma Barend en Van Dorp werkte. Al snel werd duidelijk dat het om Van Dam ging.

In juli 2018 stuurde Corstius een persbericht uit nadat hij had gehoord dat het OM Van Dam niet zou vervolgen wegens gebrek aan bewijs. In dit stuk herhaalde hij de beschuldiging van verkrachting door Van Dam.

Van Dam heeft beide keren aangifte gedaan van smaad(schrift). Brandt Corstius was echter van mening dat hij niet vervolgd zou moeten worden, omdat hij zijn uitlatingen deed in het kader van de #MeToo discussie.

Alsnog vervolging

Het gerechtshof heeft geoordeeld dat de strafrechter – al dan niet na nader onderzoek – wellicht tot een veroordeling voor smaad(schrift) zou kunnen komen. Omdat het om een meer dan eens in de landelijke media gedane beschuldiging van een ernstig misdrijf gaat en die beschuldiging met het persbericht nog een keer publiekelijk is bevestigd, is er ook een algemeen belang bij strafrechtelijke vervolging.

Dit houdt echter niet zonder meer in dat de strafrechter later Brandt Corstius ook zal veroordelen: de strafrechter moet beoordelen of er sprake is van strafbare feiten en of Brandt Corstius zich met succes op een zogenoemde strafuitsluitingsgrond, waarbij wordt gekeken naar feiten en omstandigheden die de strafbaarheid van de dader uit kunnen sluiten, kan beroepen.