99480
Entertainment

Gemêleerd gezelschap bij intieme plechtigheid

George Michael na dertien weken begraven

Eindelijk rust voor GEORGE MICHAEL. Meer dan drie maanden na zijn plotselinge overlijden op Eerste Kerstdag kon de wereldster eindelijk worden bijgezet op het kerkhof waar hij zelf in 1997 zijn moeder ter aarde bestelde, Highgate Cemetery in Londen.

Als aangekondigd was het maar een zeer select gezelschap dat een uitnodiging had ontvangen voor de korte plechtigheid zonder opsmuk. Geen optreden van goede vriend SIR ELTON JOHN, zoals eerder was gesuggereerd. Sterker nog, Elton wás er zelfs niet. Wel aanwezig: de andere helft van hitduo Wham!, ANDREW RIDGELEY en, tegen alle geruchten en wilde speculaties in, ook zijn laatste partner FADI FAWAZ (43).

Hij was de man die op 25 december het destijds dode lichaam van George Michael vond, thuis in zijn woning in Goring-on-Thames. Zijn verklaringen waren aanvankelijk tegenstrijdig. Zo had hij niet de nacht doorgebracht in dat huis, maar in de auto op de oprit. Dat wekte de argwaan van het politie-onderzoeksteam dat er vervolgens, met forensische experts, maanden voor uittrok om de exacte doodsoorzaak van de megaster te achterhalen en uit te sluiten dat het géén natuurlijk overlijden was.

De conclusies, na al die tijd, stelden enigszins teleur. Weliswaar kon worden vastgesteld dat er geen krachten van buitenaf actief waren geweest, maar verder dan ’lever- en hartfalen’ kwamen de onderzoekers niet. Over drank en drugs werd niet gerept en evenmin kwam er een duidelijk antwoord op de vraag waarom Fawaz uitgerekend die Kerstnacht slapend in een auto doorbracht. Was daar toch een ruzie aan vooraf gegaan, misschien omdat George Michael in oude fouten dreigde te vervallen?

Het is duidelijk dat er enkele mysteries overblijven en dat de omstandigheden die leidden tot de dood van de geliefde zanger, met al die wereldhits, nooit helemaal zal worden opgelost. Veel antwoorden op vragen neemt hij mee in zijn graf op Highgate, wanneer Farid Fawaz niet alsnog zou besluiten opening van zaken te geven en in elk geval zíjn kant van het verhaal te vertellen.

Dertien weken na het overlijden tijdens zijn eigen ’Last Christmas’ was het een gemêleerd gezelschap van intimi bij de dienst. Naast Andrew Ridgeley en Fadi Fawaz, de diepbedroefde zuster van de overledene, MELANIE PANAYIOTOU, producer DAVID AUSTIN en Spandau Ballet –zanger MARTIN KEMP.