Nieuws/Financieel
1010104
Financieel

'Topsectorenbeleid gaat te veel over technologie en patenten'

Het topsectorenbeleid trekt wel hard aan de 'harde kant' van innovatie, zoals patenten. Maar er is te weinig oog voor de 'zachte kant', zoals slimmer werken. Terwijl er op dat onderdeel nog veel te halen valt.

Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus Universiteit en Panteia/EIM dat dinsdag wordt gepubliceerd. De onderzoekers vinden dat het huidige beleid dat het ministerie van Economische Zaken voert op het gebied van sociale innovatie tekortschiet.

De onderzoekers ondervroegen ruim 1500 bedrijven over wat er van belang is om te komen tot 'innovatiesucces'.

Succes wil in dit geval zeggen dat het leidt tot radicale innovatie (het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten), incrementele innovatie (verbeteren van producten en diensten) of betere bedrijfsprestaties (die zijn gemeten aan de hand van antwoorden van ondernemers op stellingen over hun positie ten opzichte van concurrenten).

Vrijheid

Het blijkt dat technologische innovatie (zoals R&D en patenten) in 23% van de gevallen leidt tot innovatiesucces. De andere 77% komt tot stand door zogeheten sociale innovatie.

Dat draait er onder meer om dat bedrijven zo zijn georganiseerd dat ze snel op veranderingen kunnen inspelen, bijvoorbeeld door teams veel vrijheid te geven om besluiten te nemen. Maar het kan ook gaan om 'co-creatie', zoals samenwerken met een start-up of met kennisinstellingen. Of inzetten op het stimuleren van ondernemerschap binnen een organisatie.

Op de plank

"Dit vraagt dan ook om een 'shift in de mindsets' van bedrijven in de topsectoren en van beleidsmakers dat succesvol innoveren meer is dan alleen investeren in R&D", aldus professor Henk Volberda van de Erasmus Universiteit.

"Zo draagt sociale innovatie er aan bij dat nieuwe technologische kennis niet op de plank blijft liggen en zijn sociale innovaties ook lastiger te imiteren door concurrenten dan technologische innovaties."

Van de topsectoren scoren chemie en energie het best op sociale innovatie, blijkt uit het onderzoek. De creatieve sector blijft juist achter.