Nieuws/Financieel
1016063
Financieel

Qatar gaat Marokko voorbij

Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten zijn gepromoveerd tot vooraanstaande opkomende markten, terwijl Marokko is gedegradeerd. Dit blijkt uit de periodieke “MSCI Market Classification Results” die indexbouwer MSCI vorige week publiceerde.

In deze publicatie wordt aangegeven welke landen promoveren van de Frontier naar de Emerging Market status en ook welke landen degraderen van Emerging naar Frontier Markets. Omdat grote groepen investeerders beleggen aan de hand van deze, veelal naar marktkapitalisatie gewogen, indices gaat hier veel aandacht naar uit.

Indien een land promoveert van de Frontier naar de Emerging Market status, zal dit normaal gesproken een positieve invloed hebben op de hoeveelheid buitenlandse investeerders in het land.

De geldstromen en beleggingen binnen de MSCI Emerging Markets zijn vele malen groter dan die van de MSCI Frontier Markets. Ter vergelijking: de marktkapitalisatie in de Emerging Markets bedraagt bijna het zeventienvoudige van de huidige Frontier Markets. Naast liquiditeit, vrij valutaverkeer, zijn ook beperkingen voor buitenlandse investeerders (Foreign Ownership Limits) en beurs- handelssystemen (levering tegen betaling) bepalend voor een eventuele promotie of degradatie.

Qatar en Arabische Emiraten niet meer Frontier

De belangrijkste mutaties waren deze keer de promoties van Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) van de Frontier Markets index naar de Emerging Markets index. Voor beide landen zal deze promotie in termen van liquiditeit en aandacht voor de Golfregio positieve gevolgen hebben.

De belangrijkste reden voor MSCI om Qatar en VAE te promoveren betrof het invoeren van een nieuw handelssysteem (levering tegen betaling). In dit systeem van “gelijk oversteken” loopt de belegger aanmerkelijk minder risico bij zijn dagelijkse transacties. Een faillissement van bijvoorbeeld een broker heeft hierdoor geen of minder impact.

Daarnaast komt er meer investeringsruimte voor buitenlandse beleggers. Tot op heden mogen beleggers niet meer van 25% van de aandelen in lokale bedrijven bezitten.

Overigens zien we het afgelopen jaar dat beleggers al voorsorteren op deze stap. De beursomzetten stegen fors en beide beurzen lieten vanaf 1 januari 2013 mooie rendementen zien, met 12,7% voor Qatar en 38,4% voor de VAE. De daadwerkelijke promotie zal overigens nog even op zich laten wachten, deze wordt pas in mei 2014 doorgevoerd.

Marokko terug in de MSCI Frontier Markets Index

Marokko zal per november 2013 terugkeren in de MSCI Frontier Markets Index. Al een aantal jaren voldoet Marokko niet aan de liquiditeitseisen die MSCI stelt aan Emerging Markets. Aangezien hier ook geen verbetering in viel te bespeuren, is overgegaan tot de terugplaatsing naar de Frontier Markets. Gezien de beurskarakteristieken past Marokko ook beter in deze categorie. Vooruitlopend op een terugplaatsing verloor de beurs van Casablanca dit jaar 6,5%.

Oud versus Nieuw

De wisselingen werken door in de samenstelling van de betreffende indices. De mutaties hebben de volgende consequenties voor de top 10 landenwegingen.

Het probleem met de oude MSCI Frontier Markets was veelal de sterke overweging van de Golf Staten (GCC) met 55% van de index. Veel beleggers menen ten onrechte te investeren in een index gericht op de Frontier Markets met lage inkomens, dit was dus duidelijk niet het geval.

Hoewel in de nieuwe index de overweging van de GCC is teruggedrongen komt er een andere discussie voor terug. De gang van zaken op de beurs van Koeweit zal voor een groot deel het toekomstige rendement van deze index gaan bepalen. Met een weging van 32% is sprake van een concentratierisico. Aangezien het politieke risico in deze Frontier Markets veelal ook groter is, hanteren wij daarom een maximale weging van 20% per land voor onze wereldwijde mandaten.

Wytze Riemersma maakt sinds 2001 deel uit van de directie van Intereffekt Investment Funds N.V. en TRUSTUS Capital Management B.V. (de beheerder van de Intereffekt fondsen). De Intereffekt beleggingsfondsen zijn gespecialiseerd in het toegankelijk maken van emerging en frontier markten. Het volgen van trends en het ontwikkelen van beleggingsstrategieën voor de frontier markten vormt een groot deel van zijn werk.