Nieuws/Financieel
1019416
Financieel

Begrotingsakkoord: De maatregelen op een rij

Meer geld naar onderwijs, belastingen voor automobilisten stijgen en er komt extra geld voor regionale werkgelegenheid. Dat zijn enkele hoofdpunten van het akkoord tussen kabinet en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP. Een overzicht van de maatregelen op een rij.

Hieronder de maatregelen op een rij (zie in de bijlage ook de kamerbrief van minister Dijsselbloem)

- Zo komt er 650 miljoen euro vrij voor onderwijs. De zelfstandigenaftrek blijft bestaan, wat 300 miljoen kost.

- Door het aanscherpen van milieu-eisen gaat de aanschafbelasting voor auto's met 200 miljoen omhoog.

- De belasting op leidingwater voor bedrijven wordt verhoogd, wat volgend jaar ruim 200 miljoen oplevert.

- Het schrappen van de doorwerkbonus levert volgend jaar 160 miljoen op, een bedrag dat oploopt in de jaren erna.

- Voor regionale werkgelegenheid is 50 miljoen beschikbaar. Daardoor kunnen de kazernes in Assen en Ermelo openblijven, net als de tbs-inrichting in Veldzicht. Dat waren wensen van de ChristenUnie.

- Verder worden bezuinigingen op de AIVD en op de mantelzorg verzacht. Er komt ook meer geld voor de kinderbijslag.

- De SGP sleept binnen dat duizenden militairen gecompenseerd worden voor de vereenvoudiging van het loonstrookje. Dat kost volgend jaar 50 miljoen, maar loopt ook daarna op.

- Er komt ook 4 miljoen voor ouders met een ernstig gehandicapt kind.

- Vanaf 2015 moeten schoolboeken weer gratis zijn, wat de staat 250 miljoen kost.

- Het lage btw-tarief voor renovatie en onderhoud wordt verlengd tot eind volgend jaar.

- Geld wordt er binnengehaald voor de schatkist door de ministeries geen inflatiecorrectie te geven. Dat levert 480 miljoen op.

- Een manier om het fiscaal aantrekkelijk te maken om 'beklemd vermogen' vrij te maken, wordt een jaar naar voren gehaald. Dat moet 1 miljard euro opleveren.

- De geplande afbouw van de algemene heffingskorting in de vierde schijf wordt teruggedraaid. Dit is een meevaller voor de rijkeren, die de schatkist 480 miljoen kost.

- Het sociaal akkoord dat het kabinet in april met vakbonden en werkgevers sloot, wordt op diverse onderdelen aangepast. De aanpassing van het ontslagrecht wordt een half jaar versneld.

- Ook maatregelen om flexwerkers beter te beschermen gaan eerder in. Mensen met een WW-uitkering moeten straks eerder een baan onder hun niveau accepteren.

- Daarnaast krijgen bedrijven eerder de verplichting opgelegd om 5 procent arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. Volgens het sociaal akkoord zouden al deze maatregelen pas in 2016 ingaan.