Nieuws/Financieel
1020507
Financieel

Wie is de kwakzalver?   

Het Tv-programma Buitenhof zou een voorbeeld moeten nemen aan het BBC-programma HARDtalk, waar zeer goed geïnformeerde interviewers als Jeremy Paxman & Stephen Sackur hun ´slachtoffers´ het vuur na aan de schenen leggen.

Niet onze interviewers van Buitenhof. Naar ´best effort´methodiek stelt men vragen aan genodigden, zonder van tevoren een team van gespecialiseerde medewerkers studie te hebben laten verrichten naar het te bespreken onderwerp; zo verging het 22 december ook de geïnterviewde minister Dijsselbloem (over stand van de economie).

Gevraagd naar het door meerdere economen aangekaarte risico van ´het Japanscenario´ voor onze economie, wuifde Dijsselbloem dit idee weg als ware dit ´t nieuwste waanidee bedacht door kwakzalvende plattelandseconomen. Even later degradeerde hij bewezen topeconomen als Janet Yellen & Ben Bernanke tot dilettanten.

Zonder hen bij naam te noemen betitelde hij beiden als roekeloze financiële cowboys die een beleid voorstaan dat hyperinflatie zou kunnen veroorzaken. Neen, de ECB moest vooral niet zulk een ruim monetair beleid voeren als de FED voorstaat. De interviewster liet Dijsselbloem maar oreren, zonder bij hem een spaak in het wiel te willen steken (er waren kansen te over), zoals Jeremy Paxman dat zo charmant kan doen.

Feiten

Dan even de feiten. De inflatie in de VS is ondanks QE I, II EN III  en alle retoriek van Dijsselbloem de laatste jaren gemiddeld fors lager geweest dan die van Nederland. De werkloosheid daalt in de VS al 4 jaren op rij, terwijl die met methodiek Dijsselbloem c.s. al jaren stijgende is. De geldgroei is in de VS positief, wat de reële economie zuurstof geeft, terwijl de geldgroei in Nederland gestaag afneemt. De geldgroei aan niet-financiële instellingen is zelfs negatief wat gevaarlijk is voor de economie.

Het fiscale tekort van de VS daalt dramatisch snel, terwijl dat van ons dramatisch traag afneemt. De economische groei bedroeg in de VS het voorbije kwartaal 3,6%, terwijl wij het met 0,4% moeten doen. De bezettingsgraad van de Amerikaanse industrie stijgt gestaag en bedraagt nu 79%; in Europa, waaronder Frankrijk, hapert de productie vanwege de dure euro.

Deflatie

Het lopende rekeningoverschot stijgt tot Olympisch niveau, waardoor onze munt stijgt en de bezettingsgraag van ons industrieel complex afneemt. Hét grote gevaar is een blijvend forse output-gap. Naarmate deze situatie langer duurt, neemt het risico van deflatie toe. We zitten nu tegen het punt aan waarop deflatie (uitstel van aankoop van goederen) een bedreiging van onze economie is.

Jeroen wuift ook dit beeld weg en stelt fris en fruitig dat we zelfs relatief veel inflatie hebben. Ja, hij verhoogt de huren, de gemeentebelasting stijgt ondanks waardedaling van privaat-OG, de btw stijgt, belasting op zuinige auto’s stijgt etc.

Kweekvijver

De mateloos inefficiënte overheid is bij ons dé kweekvijver voor inflatie! Een van de weinige zaken waar Dijsselbloem gelijk in heeft is zijn kritiek op partijen die maar al te makkelijk uit de euro wensen te stappen. Zouden wij volgens ´truc Wilders´ de gulden herinvoeren, dan apprecieert onze munt, daalt de bezettingsgraad van de industrie, neemt de werkloosheid scherp toe en hebben we in ‘no-time’ het Japanscenario in-huis.

Maar middels truc Dijsselbloem (onszelf kapotbezuinigen) gaat dit op geleidelijke wijze, maar komen we uiteindelijk in dezelfde situatie terecht. Zijn stelling dat onze banken de stresstest (ECB, 2014) met gemak kunnen doorstaan, hoop ik ook, maar vrees het ergste. Het niet willen afschrijven van grote stroppen in commercieel vastgoed, op hypotheken, bedrijfskredieten etc. laat het Japanscenario gevaarlijk dichtbij komen.

Oninbare kredieten in grootte mogelijk wel € 100 miljard vaagt het eigen vermogen van Nederlandse banken weg. Deze betonrot laten voortwoekeren is het Japanverhaal! Van kwaad komt erger en afschrijven moet uiteindelijk toch. Maar hoe langer je wacht… En banken denken ongestraft te kunnen wachten omdat de rente op 0% staat…..

Uitweg

Is er dan geen uitweg? We zullen uiteindelijk door´Super Mario´ gered worden. Draghi ziet dat de euro in 2013 veel te sterk is geworden. Zou de dollar de 1,40 passeren dan is er ook in 2014 voor de eurozone geen groei weggelegd. Dat betekent voor landen als Italië de nekslag. Bij geen groei stijgt de staatsschuld (tov het bbp) voorbij de 140%.

Wegens vergrijzing & afwezigheid van pensioenspaarpotten, komt dit huishoudboekje nooit meer op orde. Draghi is niet alleen Italiaan maar ook Goldman Sachs-econoom en die haast criminele combinatie kan ons redden. In de eurozone moet de geldkraan (hoe overtuig je de Duitser) wagenwijd open. Draghi zal voor miljarden leningen opkopen, om zo de geldmarkt te verruimen en de economie lucht te geven.

Daarbij moet hij een manier vinden van versnelde afschrijving bij banken zodat zij weer doen waar ze voor zijn opgericht: het financieren van bedrijven & personen. En dan kan de rente verder dalen! Aandelen, na eerst een klap gekregen te hebben (vooral lokaal) gaan dan door het dak.

Kwakzalver

Neen, makkelijk is het niet, de situatie waar we in zitten. Door gebrekkige kennis worden verkeerde besluiten genomen (extra bezuinigen bij een lopende rekening overschot van 10% van het bbp!), wordt er te weinig geïnvesteerd waardoor mkb-bedrijven massaal failliet gaan, mensen onnodig werkloos worden… Ik durf te wedden, zou Dijsselbloem het aandurven bij Paxman in de stoel plaats te nemen, dat Jeremy juist déze kwakzalver door de gehaktmolen zal halen.

Twee eeuwen geleden zou het zwaar getergde volk nog om de guillotine gebruld hebben. Zijn we langzaamaan toch beschaafder geworden?

Drs. RGGM Melchers, financieel analist & econoom.