Nieuws/Financieel
1020758
Financieel

Japan: economische groei 1,4 procent in 2014

De Japanse regering verwacht dat de economische groei van het land komend boekjaar, dat in maart 2014 begint, afzwakt van de geraamde 2,6 procent in het lopende jaar naar 1,4 procent. De daling is het gevolg van de voorgenomen verhoging van de btw, waardoor de consumentenbestedingen omlaag zullen gaan.

De prognose is onderdeel van de jaarlijkse begrotingsplannen die zaterdag zijn gepresenteerd. Fiscale en monetaire stimuleringsmaatregelen moeten ervoor zorgen dat de groei van de Japanse economie ondanks de dalende consumptie toch positief uitvalt.

Premier Shinzo Abe had al eerder aangekondigd dat de btw volgend jaar april wordt verhoogd naar 8 procent en mogelijk naar 10 procent in 2015. Dat is volgens hem noodzakelijk om de overheidsfinanciën van het land te verbeteren en te voorkomen dat het stelsel van sociale voorzieningen onhoudbaar wordt.

Consumentenprijzen

De regering voorspelde zaterdag ook dat consumentenprijzen in boekjaar 2014 met 1,2 procent zullen stijgen tegen 0,7 procent in het lopende boekjaar.

De Japanse centrale bank voert een grootscheeps monetair steunprogramma uit dat binnen twee jaar moet leiden tot een inflatie van 2 procent. Daarmee moet een einde komen aan een periode van 15 jaar van deflatie, een daling van het algemene prijsniveau.

Deflatie kan desastreuze gevolgen hebben voor de economie omdat consumenten en investeerders hun uitgaven alsmaar uitstellen in de verwachting later nog goedkoper uit te zijn.